Encamên lêgerînê
hejivîner nd/rd tedhişçi, terorist
hejivînerî m tedhişçilik, terorizm