Encamên lêgerînê
hejivîn m 1. yılma, yılgı, korku 2. terör
l/ngh yılmak
hejivîner nd/rd tedhişçi, terorist
hejivînerî m tedhişçilik, terorizm
hejivînkar nd/rd tedhişçi, terorist
hejivînkarî m tedhişçilik, terorizm