Encamên lêgerînê
hejik (i) n çalı, çırpı
hejik (ii) m salınım
hejik (iii) rd murdar
hejikan m 1. sallanma 2. sarsım, sarsılma 3. depreşme
hejikandî rd 1. salınmış 2. sarsık 3. depretmiş olan
hejikandin m 1. sallama 2. sarsma, sarsış, sarsalama, ırgalama, ırgama 3. depreştirme, depretme 4. titreştirme 5. titreştirme (titreşim durumuna getirme) 6. oynatma, sallama (eşya için, yerinde kımıldatma) 7. sallanma (yürürken sallanarak yürüme)
l/gh 1. sallamak * çima tu hema serê xwe dihejikînî başını sallayıp durma 2. sarsmak, sarsalamak, ırgalamak, ırgamak 3. depreştirmek, depretmek 4. titreştirmek 5. titreştirmek (titreşim durumuna getirmek) 6. oynatmak, sallamak (eşya için, yerinde kımıldatmak) 7. sallanmak (yürürken sallanarak yürümek)
hejikîn m 1. sallanma, salınış (kımıldama, bağlı bulunduğu yerden gevşek duruma gelip yerinden oynama) 2. sallanma (belli noktasında bir yere bağlı kalmak şartıyla o noktanın iki tarafına sürekli olarak gidip gelme) 3. sallanma, sarsılma, sarsılış, ırganma, titreme (güçlü bir şekilde sarsılma) 4. sallanma (yürürken sallanarak yürüme) 5. titreşme 6. titreşme (titreşim durumunda olma) 7. bıngıldama 8. salınma 9. deprenme, depreşme 10. tekleme (araba motorları için) 11. oynama, sallanma (eşya için; herhangi bir parçası kımıldama)
l/ngh 1. sallanmak (kımıldamak, bağlı bulunduğu yerden gevşek duruma gelip yerinden oynamak) * diranê min dihejike dişim sallanıyor 2. sallanmak (belli noktasında bir yere bağlı kalmak şartıyla o noktanın iki tarafına sürekli olarak gidip gelmek) 3. sallanmak, sarsılmak, ırganmak, titremek (güçlü bir şekilde sarsılmak) * bajar tevde hejikî şehir sallandı 4. sallanmak (yürürken sallanarak yürümek) 5. titreşmek 6. titreşmek (titreşim durumunda olmak) 7. bıngıldamak 8. salınmak 9. deprenmek, depreşmek 10. teklemek (araba motorları için) 11. oynamak, sallanmak (eşya için; herhangi bir parçası kımıldamak) * lingên maseyê dilhejikin masanın ayakları oynuyor
hejikîner rd sarsıcı
hejik çiqilên ziravik ên badayî
(navdêr, mê) tirrik, terrik, çeqik, çiqilk, şivik, şivist, şivtan, qirşik, êzing, hej, darik, hûrik, gilç, pej, çeq.
Herwiha: hej, hejk, hêj, hêjik, hêjik.
Bide ber: çeq, çiqil, ço, dar, darik, devî, doqişk, êzing, gilç, kemere: tezeng, rîxa hişkbûyî, pûş, qilçqilç, qirş, qirşûqal, sap, sing, şûnik, tezeng: kemere, rîxa hişkbûyî
hejikandî (rengdêr) hejandî.
ji: hejikand + -î +
hejikandin (lêker)leqandin, hejandin, veleyistandin, qeliqandin, hejhejandin, ravejandin, bêjandin, colandin, rahejandin, lewlibandin, lolibandin, êjandin, kilkirin, hezikandin, kil kirin, lûçikandin, raweşandin, veweşandin, velîstandin.
ji: hejik +-andin
hejikî (navdêr, mê) perîşanî.
ji: hejik + -î
hejikîn (lêker) hejîn, leqîn, l/ngh, qeliqîn, vetewişîn, qurifîn, lewlebîn, lolibîn, vetewişandin, xwequraftin, xwe vetewişandin, xwe quraftin, xwe hejandin, xwe lewlebandin, xwe lolibandin, hejhejîn, rahejîn, hejan, hejikan, çengan. Tewîn: -hejik-.
ji: hejik +-în
hejikîner (navdêr, mê) lerizîner, hejîner.
ji: hejik +-îner
hejikandin (bihejikîne) to agitate
hejik m. heje, çare, sile, gîje, qirsûqal, qiliçike, heze, hejike, pejike, hezike, hêze, qiliçikî, hêjî, hejikî m.
hejikandin lg. . hejnayene
m. hejnayis n.
hejikîn lng. . lerze cikewtene, rerif cikewtene
lng. rahejîyene, rahengelîyene, rasanîyene (mes de)