Encamên lêgerînê
hefnik m küf
hefnikî rd küflü
hefnikî bûn l/ngh 1. küflenmek 2. mec küflenmek (zamanı geçmek, köneleşmek)
hefnikî kirin l/gh küflendirmek, küfletmek
hefnikîbûn m 1. küflenme 2. mec küflenme (zamanı geçme, köneleşme)
hefnikîbûyîn m küfleniş
hefnikîkirin m küflendirme, küfletme
hefnik m. mijike, pepike, kufike, kewk, kufe m.