Encamên lêgerînê
hebûn m 1. var olma 2. varlık, mevcudiyet (var olma durumu) 3. varlık (zenginlik, para, mal, mülk) * hemû hebûna xwe xerc kir bütün varlığını harcadı 4. refah, genlik 5. (birinin) varı yoğu 6. fel var oluş
l/ngh 1. var olmak * wî pere hene parası var 2. var olmak, mevcut olmak, durmak (varlığını sürdürmek) * ew kîtabe gelo hîna hene? o kitabeler hâlâ duruyorlar mı? 3. durmak (var olmak) * dê ev çend dersên min hebin û ez dê herime sînemayê? o kadar dersim dururken, sinamaya mı gideceğim? 4. durmak (yaşamak) * dapîra min heye? anne annem duruyor mu? 5. durm(birisinin malı olarak bulunmak veya o malla ilişkisi bulunmak) * mala we ya havîngehê hîna heye? yazlık eviniz hâla duruyor mu?
hebûn helebiyek zimanê (yekî) papuç kadar dili olmak
hebûn mirov ciwan dike, tunebûn mirov kal û pîr dike ak gün ağartır, kara gün karartır
hebûn û nebûna xwe tevde elde avuçta (ne varsa)
hebûnî m 1. var olma, mevcudiyet 2. servet, variyet, varlıklı olma durumu
hebûnîtî m varoluşçuluk
hebûnîxwaz fel/nd varoluşçu
hebûnîxwazî fel/m varoluşçuluk
hebûnnas fel/nd varlık bilimci, ontolojist
hebûnnasî fel/m varlık bilimi, ontoloji
hebûnzan nd/nt varlık bilimci, ontolojist
hebûnzanî m varlık bilimi, ontoloji
hebûn (lêker)(navdêr, mê) xwediya/ê tiştekî bûn, xudana/ê tiştekî bûn: Wî çend bira hebûn? Min gelek kitêb hene. peyda bûn, li derekê bûn: Sê kes li wir hebûn.(navdêr, mê) mal, milk, zengînî, dewlemendî, dewlet, tiştên mirovî hene.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: هه‌بوون.
Herwiha: heyîn.
Dijwate: nebûn, tine bûn. Tewîn: Dema niha: ez heme, tu heyî, ew heye, em hene, hûn hene, ew hene, Min/te/wê/wî/me/we/wan tiştek heye. Min/te/wê/wî/me/we/wan çend tişt hene.Dema borî: ez hebûm, tu hebûyî, ew hebû, em hebûn, hûn hebûn, ew hebûn, Min/te/wê/wî/me/we/wan tiştek hebû. Min/te/wê/wî/me/we/wan çend tişt hebûn.Dema bêt, ez dê hebim, tu dê hebî, ew dê hebe, em dê hebin, hûn dê hebin, ew dê hebin, Min/te/wê/wî/me/we/wan dê tiştek hebe. Min/te/wê/wî/me/we/wan çend tişt hebin..
: hebûnî, heyber, heyberî
hebûn sê bizinên mala mîr, yek pîr, yek kor û di ya din de tune bû çira şîr (biwêj) ji bo rewşa neyînî tê gotin. hebûn sê bizinên mala mîr, yek pîr, yek kor û di ya din de tune bû çira şîr. malavawo, henni neyîniyan hema tu dîtine?
hebûn/heye/hebe 1. xwedî bûn 2. berdest bûn 3. giyanewer bûn *"çiya, bi ser hev re hene"
hebûnî (navdêr, mê) heyîtî, mewcûdiyet, saman, menal, mewdan, mewd, maldanî, malhebûn, kilûr, serwet, hebûn, dewlemendî, zengînî, halxweşî.
ji: he +-bûnî
hebûnîxwaz (navdêr, mê) heyînxwaz.
ji: hebûnî +-xwaz
hebûnnasî retkoka ku sedema hebûnê wekî armanc dibîne
(rengdêr) retkoka ku sedema hebûnê wekî armanc dibîne
hebûnparêz (navdêr, mê) egzistansiyalîst.
ji: hebûn +-parêz
hebûnparêzî (navdêr, mê) heyînatî, egzistansiyalîzm.
ji: hebûn +-parêzî
hebûnxwaz (navdêr, mê) hebûnîxwaz, hipî, kêzok.
ji: hebûn +-xwaz
hebûn v.i. to exist: di zimanê me de pir gotinên kurdî hene ku me nebihîstine=there are many Kurdish words in our language we haven’t heard; (with subject + possessive) to have
hebûn Besitz
besitzen
haben
Wesen
hebûn lng. hay cira bîyene, hay pê bîyene, hayrê dbîyene, xebere cira bîyene
lng. haye cira bîyene, hayrê ribîyene, xebere rira bîyene
m. bîyayis n.r mewcudîyet n.r estbîyayis n.r bîyayîye m.
lg. estbîyene
hebûnl m. zengînîye, pêteyîye, estîye, zengînênî, pêteyênî m.
hebûnnasî m. ontologî, bîyayissinasîye, ontolojî, estisnasîye n.