Encamên lêgerînê
haydê b 1. haydi, hadi (isteklendirmek, çabukluk belirtmek için kullanılır) * haydê zarino haydi çocuklar 2. haydi, hadi (ihtimal belirtir) * ji niha bi şûn de ez dê deh sal emir bikim, bîst sal bikim, haydê bila sî sal be bundan sonra on sene mi yaşarım, yirmi mi, haydi otuz sene olsun 3. haydi, hadi (hafifseme, alay belirtir) * haydê haydê, here van tiştan ji yekî din re bibêje haydi bunları başkasına anlat 4. haydi, hadi (hoş görme anlamında kullanılır) * haydê nehat, qene bila xeberek bişanda haydi gelmedi, bari haber gönderseydi 5. hadi yallah
haydê bila haydi, hadi (kabul ve onamayı belirtir) * haydê bila wekî te be haydi senin gibi olsun
haydê haydê 1) haydi haydi (kısa kes, işi uzatma, bizi aldatamazsın anlamlarında kullanılır 2) haydi haydi (çabukluk, acele bildirir) * haydê haydê em diçin haydi haydi gidiyoruz
haydê haydê kirin yallah etmek
haydê ji nû ve sil baştan
haydê tev bi hev re! Haydi hep birlikte!
haydê wê de geç ulan (veya lan)
haydê zû haydi çabuk
haydên b haydin
haydê (hoker) de! dê! yella! (fermanek e bo kesekî daku tiştekî bike): Haydê rabin em biçin! Haydê bilezîne! Haydê herre!.
Herwiha: hadê, de hadê, hadi, hadî, haydi, haydî, de haydê, de haydi, de haydî.
Bide ber: hayêBinere.
Herwiha: hop
haydê b. haydê, de hayde, adey, yallah, hadê
haydê zû b. haydê rew, haydê lerze, hadê çapik