Encamên lêgerînê
haya (yekî) jê hebûn 1) bir şeyden haberi olmak 2) gözetmek (önem vermek, ayrı tutmak) * di vê malê de tu ne bi tena serê xwe yî, gerek haya te ji yên dî jî hebe bu evde sen tek başına yaşamıyorsun, diğerlerini de gözetmen lazım 3) bakmak (önem vermek, önem vererek üzerinde durmak) * haya wî tenê ji qezenckirina pereyan heye o sadece para kazanmaya bakıyor