Encamên lêgerînê
hawar imdat, medet.
m 1. imdat 2. b imdat (yetişin, kurtarın) 3. meded
hawar daketin imdat istenilmek
hawar daketin û hê gotin yumurta kapıya dayanmak (veya gelmek)
hawar daxistin 1) imdat istemek, car etmek, yardım istemek 2) 2) feryat etmek (büyük bir yokluk, zarar ve sıkıntı içinde bulunmak)
hawar hatin imdat gelmek
hawar kirin l/gh imdat etmek
imdat etmek
hawar lê daketin imdata çağrılmak, yardım çağrısında bulunulmak
hawar lê daxistin imdata çağırmak, yardım çağrısında bulunmak
hawar li we kiriye, wekî çivîka serhij erkenden sabah, erkenden nereye böyle
hawar xwestin l/gh imdat istemek
imdat istemek, yardım istemek
hawara (tiştekî) ne bûn soğuk düşmek (veya kaçmak)
hawara (yekî) jê re hatin kara haberi kendisine gelmek
hawara min li tesen yardımıma koş
hawara xwedê! 1) aman, illahlah 2) medet Allah!
hawarder nd/nt yardıma gelen, kurtarıcı
hawarî m 1. imdata gitme 2. taziye * dê û bavê min çûne hawariyê ebeveynlerim taziyeye gitmişler 3.nd/nt taziyeci (taziyeye gelmiş olan) 4. acil
hawarî germ bûn taziyeye gelen gidenler çoğalmak
hawarî sar bûn taziyeye gelen gidenler azalmak
hawarkirin m imdat etme
hawarxwestin m imdat isteme
hawar 1. îmdad 2. bangawaziya ku pê destyarî ji cihekî tê xwestin
hawar gihandin rewşa aliyê di tengaviyê de ragihandin aliyê destyar
hawar hatin ji bo kesê di tengavîyê de destyarî hatin
hawar kirin 1. (bi dengî, nivîskî an ji bi riya ragihandinê) destyariya lezgîn daxwaz kirin 2. qîjîn û gazî kirin
(lêker)(bi dengî, nivîskî an ji bi riya ragihandinê) destyariya lezgîn daxwaz kirin, qîjîn û gazî kirin
hawar û gazin kirin (biwêj) alîkarî xwestin. qerînî kirin. banga xeteriye kirin ew her du jî zar û zeîfbûyî, şev û rojan hawar û gazin dikirin û haled wan perişan bû. mele mehmûde beyazîdî
hawargihandin (navdêr, mê) dema mirov hawarê bi gehînit kesek yan desteyekê ko di hana mirovî bi hên li demên tengav
hawarhatin (navdêr, mê) weke mirov di hana yekî bi çe dema dikeve tengavîyê
hawarî (navdêr, mê) hawardar.
ji: ha +-warî
hawarkirin (navdêr)daxwazkirin alîkarîya lezgîn bi deng nivîs yan ragehandin, qîjandin, gazîkirin li dema tirsê jibo di hanê hatin
hawar (f.) call, s.o.s, help
hawarî çûn (bi hawarî çûn) to run (at s.o's call), to rush
hawar Alarm
Hilfe
Hilferuf
Hilfeschrei
Notruf
Ruf
hawar kirin alarmieren
um Hilfe rufen
hawarî Hilfe
Hilferuf
hawar m. haware, gazîye, qîr, medet, îmdat, heware m.
hawar hatin lng. . haware ameyene, gazîye ameyene
hawar xwestin lg. haware wastene
hawarî n. hawarî, hewarî n.
hawarkirin tg. haware kerdene, gazîye kerdene
hawar hawar, bang, gazî, hewar
bn hewar
hawar birdin (bo) xwe spartin (kesekî), hawara xwe gihandin (kesekî)
hawar lê hestan hawar kirin, kirin qîrîn û hawar
hawarî hewarî, berbedel, mînek
hawarker hewarker, gazîker, bangker, kesa/ê hewarê dike