Encamên lêgerînê
hassas 1. hestyar, pejnker, pejnbar, hesas 2. ziz. dilziz, hestgetm (kese ku zû hesgerm dibe) 3. hesas, nazik (tişte ku pir zû jî tiş­tekî hikaridar dibe) *hassa cam cama na­zik 4. hestyar, pejnker (ji bo hacetên ku pir nazik in û pîvangên misoger dide) *hassas terazi teraziya hestyar
1. hestyar, pejnker, pejnbar, hesas 2. zîz, dilzîz, hestgerm (kesê ku zû hesgerm dibe) 3. hesas, nazik (tiştê ku pir zû ji tiştekî hîkarîdar dibe) * hassa cam cama nazik 4. hestyar, pejnker (ji bo hacetên ku pir nazik in û pîvangên mîsoger dide) * hassas terazi terazûya hestyar rd
hassasça hestyarane h
hestyarane h
hassasiyet 1. hestyarî, pejnkerî, pejnbarî, hesasî, hesasiyet 2. zizi, dilzizi, hestgermi (hestgermbûna bi awayekî pir zû) 3. hesa­sî. nazikî (pir zû hîkarîdarbûna ji tiştekî) 4. hestyarî. pejnkerî (ji bo hacetên ku pir nazik in û pivangen misoger dide) m
1. hestyarî, pejnkerî, pejnbarî, hesasî, hesasiyet 2. zîzî, dilzîzî, hestgermî (hestgermbûna bi awayekî pir zû) 3. hesasî, nazikî (pir zû hîkarîdarbûna ji tiştekî) 4. hestyarî, pejnkerî (ji bo hacetên ku pir nazik in û pîvangên mîsoger dide) m
hassaslık 1. hestyarî. pejnkerî. hesasî. hesa­siyet 2. zîzi, dilzîzî. hestgermi (hestgermbûna bi awayckî pir zû) 3. hesasî, naziki (pir zû hîkaridarbûna ji tiştekî) 4. hestya­rî, pejnkerî (ji bo hacetên ku pir nazik in û pivangen misoger dide) m
1. hestyarî, pejnkerî, hesasî, hesasiyet 2. zîzî, dilzîzî, hestgermî (hestgermbûna bi awayekî pir zû) 3. hesasî, nazikî (pir zû hîkarîdarbûna ji tiştekî) 4. hestyarî, pejnkerî (ji bo hacetên ku pir nazik in û pîvangên mîsoger dide) m
hassas b. duyarlı, duygulu
hassasiyet b. duyarlık, duygululuk
hassaslık b. duyarlık, duygululuk