Encamên lêgerînê
harmonî harmonî, armonî mzk/m
harmonî (i) mzk/m harmoni, armoni
harmonî (ii) m afaroz
harmonî bûn l/ngh afaroz edilmek
harmonî kirin l/ngh afaroz etmek
harmonîbûn m afaroz edilme
harmonîbûyî rd afaroz edilmiş olan
harmonîbûyîn m afaroz ediliş
harmonîkirî rd afaroz edilmiş olan
harmonîkirin m afaroz etme
harmonîk (rengdêr) biaheng, ahengî, hemwar, ahengdar, lêhatî, lihev, lihevkirî
harmonî m. muz. harmonî n.