Encamên lêgerînê
haj m 1. haber, bil(bir olay, bir olgu üzerine edinilen bilgi, salık) * haja şagirt ji tiştekî nîn e çırağın bir şeyden haberi yok 2. bilgi, haber, malûmat (insan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütün) * haja wî ji hunerê nîn e sanattan haberi yok
haj jê hebûn l/bw (biri bir şeyden) haberdar olmak, -den bilgisi olmak
haj pê bûn -den haberdar olmak, bilgisi olmak
haj pê hebûn l/bw (biri bir şeyden) haberdar olmak, -den bilgisi olmak
haj pê xistin haber vermek, haberdar etmek
haj û bac bilgi, malûmat
haja (yekî) jê çêbûn (bir şeyden) haberi olmak
haja (yekî) pê xist (birine) haber verme(birini) haberdar etmek, haberlendirmek
hajdar rd âgah, haberdar, haberli
hajdar bûn haberdar olmak
hajdar kirin haberdar etmek
hajdarî m bilgilendirme, imformasyon
hajyar nd/nt sürücü
hajyarî m sürücülük
haj (navdêr) kurteya hay
ji: Haj xwe hebin. (Hay ji xwe hebin. Li xwe hişyar bin. Li xwe miqate bin.)
hajdar (rengdêr) agahdar, haydar, agah, xeberdar.
ji: haj +-dar
hajîn (navdêr, mê) nîşandana jînê, ev jîyane, jîyan bi vî rengî ye, 2 navê jinane, :;1 leqîn, livîn, hijyan, navekê nêr û mê ye
hajo (navdêr, mê) destpêker.
ji: h +-ajo
hajo tin (lêker) (deryayî) çûn, geran, zixtkirin, handan.
ji: hajo +-tin
hajok (navdêr, mê) xode, kardarî, rêberî, serokî.
ji: haj +-ok
hajotî (navdêr, mê) ajotî, ajotandî, rêvebirî, birêvebirî.
ji: h +-ajotî
hajoyî (navdêr, mê) pendî.
ji: haj +-oyî
haj Bewusstsein
Kenntnis
haj bûn bewusst sein
haj xwe bûn Bescheid wissen
sein, sich bewusst ~
haj m. hay n., xebere m., satix n., hayî n., haye m.
haj pê hebûn hay cira bîyene, hay pê bîyene, hayrê cibîyene, xebere cira bîyene
haj bakınız: az (n)
haja bakınız: uca
hajet (n) bakınız: hacet (n)
hajete (m) bakınız: hacete (m)
hajhajik (m) bakınız: hechecike (m)
haj mat, matmayî, ecêbgirtî, sersam
hajandin xwişîn, xuşîn, dengê bilind yê daherikîna / darijîna avê jê hatin
haje, hajehaj xwiş, xwişexwiş, dengê bilind yê daherikîna / darijîna avê