Encamên lêgerînê
had 1. tixûb n, sînor n, inta m, hed n *bu savaş artık haddini aşmış ev şer êdî ji intayê derketiye 2. pile, rade, derece m 3. hed (ji bo mirovan nirx û raye) *haddim değil ne hedê min en 4. têgih, terim m
1. tixûb n, sînor n, inta m, hedn * bu savaş artık haddını aşmış ev şer êdî ji intayê derketiye 2. pile, rade, derecem 3. hed (ji bo mirovan nirx û raye) * haddim değil ne hedê min en 4. têgih, terîmm
hadde kirdinak, hede (amraza pola, ku bi wê madenan dikin mîna têlan) m
kirdinak, hede (amraza pola, ku bi wê madenan dikin mîna têlan)m
hadde fabrikası destgehê kirdinakê
hadde fabri­kası destgehê kirdinakê
haddeci kirdinakvan nd/nt
kirdinakvan nd/nt
haddeden ciddeyi seyretmek Di binê (tiştekî) de hûr gerîn. Di binê (tiştekî) de nermenerm gerîn.
haddeden geçirmek lê hûr bûn (mec)
lê hûr bûn (mec)
Lê hûr bûn.
haddeden geçmiş Li ser bi hûrbînî hatiye sekinîn.
haddehane hedexane (etûna ku tê de maden tên helandin) m
hedexane (etûna ku tê de maden tên helandin) m
haddeleme kirdinakkirin, hedekirin m
kirdinakkirin, hedekirin m
haddelemek kirdinak kirin, hede kirin (bi riya hedeyê şekildana madenan)
kirdinak kirin, hede kirin (bi riya hedeyê şekildana madenan)l/gh
haddi hesabı yok Ne hed û ne hesab e. Ne îş e.
haddi olmamak Ne hedê (yekî) bûn.
haddini aşmak Ji hedê xwe derketin. Ji hedê xwe borîn.
haddini bildirmek (birine) Bêvila (pozê) yekî firikandin (gemirandin). Hed û nîva (yekî) nîşan danê.
haddini bilmek (Yekî) hedê xwe zanîn.
haddini bilmemek Çember ji ber (yekî) hilatin. Pîvan jê re neman. Hedê xwe nezanîn.
hademe (piraniya xedm e) berdestî, xedeme, mizûr, feraş nd/nt
(piraniya xedm e) berdestî, xedeme, mizûr, feraş nd/nt
hademei hayrat kesê ku ji xêra xwe re paqijî û karên cihê dînî dike
kesê ku ji xêra xwe re paqijî û karên cihê dînî dike
hademelik berdestîtî, xedemetî m
berdestîtî, xedemetî m
hadi dê, hadê, haydê b
hadi canım sen­de de na lo, de na tu jî ha
hadi hadi 1) haydê haydê, hadê hadê» (di şûna kin lê bixe, nema tu me bixapînî, zêde dirêj meke de) 2) hadê hadê, haydê haydê (di cihê zû zû bikin, lez bikin de) *hadi hadi gi­diyoruz hadê hadê em diçin
hadi hesabı yok ne hed û ne hesab, ne îş e *çocuklara şeker getirenin hadi hesabı yok ne hed û ne hesab e ku ji zarokan re şekir dikişinin
ne hed û ne hesab, ne îş e * çocuklara şeker getirenin hadı hesabı yok ne hed û ne hesab e ku ji zarokan re şekir dikişînin
hadi kifayeyi bulmak gihîştin hedê xwe
gihîştin hedê xwe
hadi mi (veya hadine mi düş­müş) qey hedê min e *haddine mi düş­müş senin, saçımın teline bile ulaşa­mazsın qey dedê te ye, tu ne hêjayî tayek porê min
hadi mi (veya hadine mi düşmüş) qey hedê min e * haddine mi düşmüş senin, saçımın teline bile ulaşamazsın qey dedê te ye, tu ne hêjayî tayek porê min
hadi olmamak ne hedê (yekî) bûn *bana akıl öğretmek kimsenin haddi değil ne hedê yekî ye ku aqil nîşanî min bide
ne hedê (yekî) bûn * bana akıl öğretmek kimsenin haddi değil ne hedê yekî ye ku aqil nîşanî min bide
hadi oradan 1) he­re wê de 2) de na lo, de na tu jî ha haydin haydên (ji bo piraniya kesê ku mirov deng li wan dike) b
hadi zatında bi rastî, a rast
bi rastî, a rast
hadim xizmetkar, biker rd
xizmetkar, bikêr rd
hadım xesandî, nemêr (ji bo mêran) rd
xesandî, nemêr (ji bo mêran)rd
hadım ağası axayê heremê dîr/n
axayê heremê dîr/n
hadım etmek xesandin, nemêr kirin
hadım et­mek xesandin, nemêr kirin
hadımlaştırma xesandin, nemêrîkirin m
xesandin, nemêrîkirin m
hadımlaştırmak xesandin, nemêrî kirin l/gh
xesandin, nemêrî kirin l/gh
hadımlık xesandîtî, nemêrî m hadi dê, hadê, haydê b
xesandîtî, nemêrî m
hadinden fazla ji hedê xwe zêde, ne îşe * haddinden fazla yağmur yağdı ne îşê baranê bû ku barî
hadinden faz­la ji hedê xwe zêde, ne îşe *haddinden fazla yağmur yağdı ne îşê baranê bû ku barî
hadini aşmak ji hedê xwe derketin, ji hedê xwe borin
ji hedê xwe derketin, ji hedê xwe borîn (birine)
hadini bildirmek hed û nîvê (yekî) nîşan danê
hed û nîvê (yekî) nîşan danê
hadini bilmek (yek) hedê xwe zanîn
hadis 1. hedîs (gotin û lebatên Hz. Muhemed) 2. hedîs (zanista ku van gotin û lebatan vedikole) ol/m
1. hedîs (gotin û lebatên Hz. Muhemed) 2. hedîs (zanista ku van gotin û lebatan vedikole) ol/m
hadise çıkarmak Teşqele derxistin. Xirecir çêkirin.
hadsiz bêhed rd
bêhedrd
hadsiz hesapsız bêhed û bêhesab
bêhed û bêhesab
Bêhed û hesab.
hadan bnr nezan
hadê b 1. hadi, haydi (isteklendirmek, çabukluk belirtmek için kullanılır) * hadê zarino haydi çocuklar 2. hadi, haydi (ihtimal belirtir) * ji niha bi şûn de ez dê deh sal emir bikim, bîst sal bikim, haydê bila sî sal be bundan sonra on sene mi yaşarım, yirmi mi, haydi otuz sene olsun 3. hadi, haydi (hafifseme, alay belirtir) * hadê hadê here van tiştan ji yekî din re bibêje hadi bunları başkasına anlat 4. hadi, haydi (hoş görme anlamında kullanılır) * haydê nehat, qene bila xeberek bişanda hadi gelmedi, bari haber gönderseydi
1) hadi hadi (kısa kes, işi uzatma, bizi aldatamazsın anlamlarında kullanılır 2) hadi hadi (çabukluk, acele bildirir) * hadê hadê em diçin hadi hadi gidiyoruz
hadê bila hadi, haydi (kabul ve onamayı belirtir) * hadê bila wekî te be hadi senin gibi olsun
hadê ji nû ve sil baştan
hadêr bnr hazir
hadîse m hâdise, olay
hadîse derxistin hâdise çıkarmak
had (bnr.) have.
haddock Masiya mezît. (zool.) Melanogrammus aeglefinus.
hade (jeol.) Ji rewşa tîkane derbasî rewşa berwarî bûn.
hades (mît.) Naveke din a Pluton ê xwedayê welatê miriyan. Cihê ku giyana miriyan lê ye.
hadj Hec.
hadji Hecî.
hado şîwêt /pîjinda; anethum graveolens
hadê b. haydê, de hayde, adey, yallah, hadê
hadî b. haydê, de hayde, adey, yallah, hadê
hadîs m. hadîs n.
hadîse m. qewime m., driye m., satîye m., hêkete m., tesqele n., weqa m., hedîse n., hewadîs n., olaye m.
hadresk m. zoo. hechecike, qenakuje, çikdelige, hejhejike m.
hadê haydi
haderê bakınız: hadirê
hadira (m) bakınız: hazire (m)
hadirê haydi
hadire (n) bakınız: hazir (n)
hado dere otu- maydanozgiller; anethum graveolens
hadra (m) bakınız: hazire (m)
hadre (n) bakınız: hazir (n)
hadre bîyene bakınız: hazir bîyene
hadre kerdene bakınız: hazir kerdene
hadri (n) bakınız: hazir (n)
hadri bîyene bakınız: hazir bîyene
hadri kerdene bakınız: hazir kerdene
hademe xedeme (n), xedema (m)
hadise hedîse (n), serebût (n)