Encamên lêgerînê
hûrik minik, ufaklık.
rd 1. ufak, ufacık 2. ufaklık, cüssesiz 3. ufak tefek (kimse) 4. küçük, küçücük (büyümesini, gelişmesini henüz tamamlamamış olan) * pisinga hûrik küçük kedi 5. boncuk gibi (göz) 6. nd masum, küçük çocuk, çoluk çocuk * çar hûrikên min hene dört masumum var
hûrik (ii) n 1. düğür, düğürcük (en ince bulgar) * hûrikê savar bulgur düğürü 2. kırma, kırık (dövülmüş veya kırılmış tahıl) 3. kıyıntı (ince ince doğranmış küçük parça) 4. kırıntı * hûrikê nan ekmek kırıntısı
hûrik (iii) zo/m katı, taşlık, konse
hûrik (iv) n çalı çırpı
hûrik hûrik 1) ufak ufak 2) incecikten * berfeke hûrik hûrik dibare incecikten bir kar yağıyor
hûrik hûrik barîn serpiştirmek
hûrik hûrik dagire tûrik çaktırmadan işini gör
hûrik hûrik girîn inceden inceye ağlamak
hûrik mûrik ufak tefek (nesneler için)
hûrikfiroş nd/nt kırmacı
hûrikhûrik b civciv çağırma ünlemi
hûrikhûrik kirin l/gh civciv çağırmak
hûrikî rd 1. ufarak 2. minicik, minyon 3. çıtı pıtı, çıtır pıtır 4. ufak tefek * li ber deriyê min jinikeke hûrikî dipê kapımda ufak tefek bir kadın duruyor 5. ufacık 6. ufakça, tıfıl
hûrikokî rd ufakça
hûriktî m ufaklık
hûrik 1. biçûçik 2. xirdik, qamkinik 3. yax, eware *"hûrik hûrik, dagire tûrik"
(rengdêr) pirr hûr, gelek biçûk.
Herwiha: hîrik, hwîrik, hûrk, hûrkok.
ji: hûr + -ik. Bi zimanê sûmerî ji bona yek zarok ango yek ciwan em dibêjin « hurum ». Herweha peyva « huruka » bi sûmerî ji heye, Bi zimanê baskî ji bona yek zarok em dibêjin « haur ».
: hûrikandin, hûrikandî, hûrikane, hûrikî, hûrikatî
hûrik hûrik, dagirt tûrik (biwêj) hindik hindik tê ser hev, kom dibe û di pêvajoya demê de zêde dibe. jixwe wisa tê komkirin, wî jî hûrik hûrik, dagirt tûrik.
hûrikane (rengdêr) bi awayekî hûrik.
ji: hûrik + -ane
hûrikfiroş (navdêr, mê) şikestekfiroş.
ji: hûrik +-firoş
hûrikî (navdêr, mê) rewşa hûrikbûnê, n, biçûçikî, biçûçik, biçûkî, horî, kiçikî, hûrikokî.
ji: hûrik + -î
hûrikokî (rengdêr) hûrikî, hûrhûrkî, qicûcokî, qucîcankî, biçûçikî.
ji: hûrik +-okî
hûriktî (navdêr, mê) qiciktî, biçûçiktî.
ji: hûrik +-tî
hûrik m. small piece, bit, sliver.
hûrik rd. hûrdî, werdî, hurdîlek, hordî, wurde, wirde
rd. qij, çûçik, hûrdî, qît, qeçek, qic, wurdî, pîç, vîç, kij, qiz
hûrik mûrik n. hûrdî-mûrdî, hûrde-mûrde, wirde-mirde n.
hûrikî rd. hûrdelek, vîçalek, qîtalek, qickek, vîçalek, qeçlek, hurdîkek, qîtek, qicik, qiskek
hûrik маленький