Encamên lêgerînê
hînbûyîn m 1. öğreniş 2. öğreniş (beceri, yetenek kazanma) 3. öğrenış (haber alma) 4. alışma 5. alışma (yadırgamaz duruma gelme) 6. alışma, müptela olma (sürekli ister olma) 7. alışma (etkisini yitirme) 8. intibak etme (çevreye veya başka bir şeye uymak) 9. kanıksayış, alışma
hînbûyînyan hîn meke, hînkiran (an jî hînkaran) ji bîr meke alıştırma, alıştırdıklarını da unutma