Encamên lêgerînê
hîna teze çiçeği burnunda (veya çiçeği burnunda, çamuru karnında) * bûka hîna teze çiçeği burnunda gelin
h 1. henüz (olumlu cümlelerde; az önce, daha şimdi, yeni) * ez hîna hatim henüz geldim 2. henüz, daha, hâlâ (olumsuz cümlelerde) * bûye heştê salî, lê hîna jî hişê wî li serê wî ye seksen yaşına geldi hâlâ hafızası yerinde
hîna ew mesele ye hâlâ o masal
hîna jî halen, daha da
hîna ku em nemirine baş elde iken (ölmeden, yaşarken)
hîna mirîşk neçûne lîs tavuk gibi (çok erkenden yatan kimse)
hîna nû 1) yenice 2) biraz önce 3) yeni yeni, yeni olarak
hîna nû biûtî bû ütüsü üzerindeydi
hîna xweyî wê fikrê û wî aqilî yî bıraktığı (bıraktığım) çayırda (yerde) otluyor (veya otluyorsun)
hîname m belge
hînan m getirme
l/gh getirmek
hînave bnr hîname
hîna (hoker) ta niha, heta noke, heya niho: Ez hîna diçim dibistanê. ta hingê, heta wê demê, heya wî wextî: Dema ez derketim, hîna nehatibû. ji wê, ji wî, ji wan; ji hindê, ji wê yekê, ji vê yekê: Ev hîna mezintir e. (Ev ji wê jî mezintir e.), hin yên din jî: Hîna pirs di serê min de mane..
Herwiha: hîn hêna.
Hevwate: hê hêj hê jî hêş hêşta deha.
Bide ber: her heta tir.
ji: jiari, hevreha farisî هنوز (henûz), pehlewî ehenûz
hînan 1. gihandin nêzîk. Binêre;, anîn, înan 2. ta niha. Binêre;, hê
hînandin (lêker)fêr kirin, elimandin, hû kirin.
ji: hîn +-andin
hîna n. hona, hîna, hê, hêna, hina, hewna, howna, hi m., xona
hîna 1)daha Kêneke to ra hîna zaf zana. (Kız senden daha çok biliyor.) 2)henüz, hâlâ Kêneke hîna nêşîya. (Kız henüz gitmemiş.)
bakınız: hewna