Encamên lêgerînê
hînî (yekî) bûn 1) gücü yetmek (biriyle baş edebilecek durumda olmak) 2) birine alışmak