Encamên lêgerînê
hêw (i) m nem (havada bulunan su buharı)
hêw (ii) m 1. korku 2. yılgı, dehşet
hêw girtin l/gh dehşete kapılmak
hêwan m 1. sundurma (üstü kaplı balkon) 2. salon (bir evin en geniş bölümü)
hêwange m üç tarafı kapalı olup önü açık yazlık avlu
hêwas m aya, el ayası
hêwêrde zo/m bıldırcin
hêweze m kalabalık.
hêwgirtî rd dehşete kapılmış olan
hêwgirtin m dehşete kapılma
hêwhêwik zo/m 1. pasaklı bir kuş 2. rd/mec pasaklı kimse
hêwî m kuma
hêwî (ii) bnr hewî (II)
hêwî (iii) rd 1. nemli 2. m nem (hafif ıslaklık) * porê wê yê hêwî li rûyê min ketin onun nemli saçları yüzüme değdi
hêwî bûn l/ngh nemlenmek, rutubetlenmek
hêwî kirasê ji hesin e, ne diqete ne dihele kumalık çekilmez bir şeydir, anlamında bir deyim
hêwî kirin l/gh nemlendirmek, nemletmek, rutubetlendirmek
hêwî malê dike jintî malê dibe (an jî
hêwî yê malkirê, jintiyê malbirê ortak (veya kuma) gemisi yürümüş, elti gemisi yürümemiş
hêwîbûn m nemlenme, rutubetlenme
hêwîbûyîn m nemleniş, rutubetleniş
hêwijandin l/gh alıştırmak
hêwijîn l/ngh alışmak
hêwîker m nemlendirici
hêwîkirin m nemlendirme, nemletme, rutubetlendirme
hêwil m korku, ürküntü
hêwilnak rd 1. korkunç, ürkünç (korku veren, yüzü soğuk) * rûçikekî wî yê hêwilnak hebû korkunç bir yüzü vardı 2. dehşet verici, dehşetengiz, dehşetli 3. kâbuslu, korkunç * kete xeweke giran û hêwilnak derin ve kabuslu bir uykuya daldı
hêwilnak bûn l/ngh korkunçlaşmak
hêwilnakbûn m korkunçlaşma
hêwilnakî m 1. korkunçluk, ürkünçlük 2. dehşetlilik, dehşetengizlik
hêwir m 1. barınak 2. barınma, konaklama
hêwiran m 1. barınma, konaklama 2. üşüşme
hêwirandin m 1. barındırma, konaklama 2. üşüştme, üşürme
l/gh 1. barındırmak, konaklamak 2. üşüştmek, üşürmek
hêwirdar rd barınan kişi
hêwirgeh m 1. barınak, konaklama yeri 2. toplanma yeri
hêwirîn 1.barınmak, 2.birikmek, 3.cesaretlenmek, 4.konmak.
m 1. barınma (yerleşme) 2. konaklanma 3. üşüşme, üşme, toplaşma, toplanma 4. birikme, yığılma, yığılaşma (çok sayıda birikme, toplanma) * gel hêwiriye vir halk buraya yığılmış
l/ngh 1. barınmak (yerleşmek) * hatibû li gund hewirîbû gelip köye yerleşmişti 2. konaklanmak 3. üşüşmek, üşmek, toplaşmak, toplanmak 4. birikmek, yığılmak, yığılaşmak (çok sayıda birikmek, toplanmak) * li ber derî bi hezaran mirov hêwirîbûn kapının önünde binlerce insan birikmişti * gel hêwiriye vir halk buraya yığılmış
hêwirk m 1. toplantı 2. toplanma
hêwirz bnr hêwirze
hêwirze m 1. kalabalık (insan kalabalığı) 2. kalabalık, gürültü, patırtı, şamata ( hayhuy, hengame) * em ji ber hêwirzeyê hev nabihîzin gürültüden dolayı birbirimizi duyamıyoruz 3. bağırış çağırış 4. ağlayış (çağırarak bağırarak ağlama)
hêwirze kirin l/gh kalabalık etmek
hêwirze rabûn kızılca kıyamet kopmak
hêwirze rakirin görültü kopartmak, şamata etmek (veya koparmak)
hêwirzekirin m kalabalık etme
hêwirzeyeke giran kızıl kıyamet
hêwisandin m öğretme
l/gh öğretmek
hêwişandin bnr hêvişandin
hêwisîn m öğrenme
l/ngh öğrenmek
hêwistin bnr hêwsîn
hêwîtî m kumalık
hêwîza nd/nt kuma çocuğu
hêwizî n topuz
hêwl m korku, ürkü, ürküntü
hêwl dan ürküntü vermek
hêwlnak rd ürküntülü
hêwlnakî rd ürküntülüce
hêwr m tını
hêwşing m gebe kalmadan süt veren sağımlık hayvan
hêw (navdêr, mê) heybet, sam, sehm, tirs, xof, saw, sawir, hêwl, sehw, sewh, kabûs, dehşet
hêwan 1. dîwan, koçk, seray, palas. Binêre;eywanKurdî;2. lawir, dewar. Binêre;heywan
hêwaş (Soranî) (rengdêr) hêdî, hêdîka, ne bi lez, ne lezgîn, ne zû.
Herwiha: hawaş, yawaş, yewaş.
ji: jitirki yavaş, bide ber êriş..
: hêwaşî
hêwer tiyê bûkê
hêwî [I] hewî *"hêwî malê dikin, jintî malê dibin" [II] hêmî û rutûbet
hêwî hate ser mêrê wê jineke din jî li xwe mehr kir
hêwilnak (rengdêr) mithîş, tirsnak, erjeng, giyansûz, ecêb, seyr, ecayîb, girtole.
Bikaranîn: Lêker: hêwilnak bûn. Navdêr: hêwilnakbûn
hêwilnak bûn (lêker)(Binihêre:) hêwilnak
hêwilnakbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) hêwilnak
hêwilnakî (navdêr, mê) eıjengî, tirsehêzî, giyansûzî, sehmkarî, tirsnakî.
ji: hêwilnak + -î
hêwir (rengdêr) aram, tena, asûde, rehet, hêsa, vehewayî, tebitî, sekinî, rawestiyayî, hêmin, tenah, aşt, vehewiyayî, tebatî, bêqerebalix, ewle, xweş, milahim, miskîn, bêşerr.
Herwiha: êwer, êwir, hêwer, hêwr.
Bikaranîn: Lêker: hêwir bûn, hêwir kirin Navdêr: hêwirbûn hêwirkirin Rengdêr: hêwirbûyî, hêwirkirî.
: hêwirandin, hêwirandî, hêwirane, hêwirgeh, hêwiriyayî, hêwirî, hêwirîn, hêwirîner, hêwirîtî, hêwirtî
hêwir bûn (lêker)(Binihêre:) hêwir
hêwir kirin (lêker)(Binihêre:) hêwir
hêwirandî (rengdêr) ya/yê ku hatiye hêwirandin
hêwirandin (lêker)(navdêr, mê) hêwir kirin, aram kirin, hedandin, hedirandin, rehet kirin, hêmin kirin, hewandin, tena kirin.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: هێوراندن.
Herwiha: hêwrandin. Tewîn: -hêwirîn-.
Têkildar: hêwirîn.
: hêwirandî, hêwirinde, hêwirîner, hêwirînerî, hêwirînk
hêwirandin/dihêwirîne /bihêwirîne êwirandin
hêwirane (rengdêr) bi awayekî hêwir.
ji: hêwir + ane
hêwirbûn (navdêr)(Binihêre:) hêwir
hêwirbûyî (rengdêr) (Binihêre:) hêwir
hêwirgeh (navdêr, mê) xanî, avahî.
ji: hêwir +-geh
hêwirî 1. hêwirbûyî (rengdêr) ya/yê ku hêwiriye, hêwir bûye.
Herwiha: hêwirayî hêwiriyayî hêwirîyayî hêwiryayî.
Têkildar: hêwirandî
hêwirîn/dihêwire/bihêwire êwirîn
hêwirîxwaz (rengdêr) (navdêr, mê) aştîxwaz, tenahîxwaz, aramîxwaz, hêminîxwaz
hêwirk (navdêr, mê) civîn, civan.
ji: hêwir +-k
hêwirkirî (rengdêr) (Binihêre:) hêwir
hêwirkirin (navdêr)(Binihêre:) hêwir
hêwirze (navdêr, mê) qerebalix, dengûdor, heytûhot, zingivor, heysûbeys, helehela, helehel, hêlemêl, elalet, gilûr, boşayî, ajawe, bitom, zirpe, gurimtî, gerxêl, irbet, şîşiltax, geremol, izdiham, qiyamet, qerepere, xepse, heleloş.
Bikaranîn: Lêker: hêwirze kirin. Navdêr: hêwirzekirin Rengdêr: hêwirzekirî
hêwirze kirin (lêker)(Binihêre:) hêwirze
hêwirzekirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye hêwirze kirin
hêwirzekirin (navdêr, mê) (Binihêre:) hêwirze
hêwl sehm
(navdêr, mê) heybet, hêw, sam, sehm, tirs, xof, saw, sawir, sehw, sewh.
Bikaranîn: Lêker: hêwl dan. Navdêr: hêwldan.
Bide ber: hewl
hêwl dan (lêker)saw dan.
ji: hêwl + dan
hêwlnak tiştê ku mirovî ditirsîne û vediciniqîne
tiştê ku mirovî ditirsîne û vediciniqîne
hêwan f. porch
hêwir at rest, calm
hêwişandin (v) to save; (n) savings
hêwî naß
Nebenfrau
hêwir Standort
Unfall
Unterschlupf
hêwirîn anhalten
aufhalten, sich ~
bleiben
verweilen
wohnen
hêwirze Lärm
hêw m. tên, neda, nek m., nem, hut, nik m., rutubet, wit, nikme n.
m. heybet, saw, senc, hêbet n.
hêwayî m. awî n.
hêwî m. wesnî, hewîye, wesnî, sîrike m.
rd. tênin, rewayin, nemin, nedayin, hutin, nikmin, rutubetin
hêwî bûn tng. tênin bîyene, nemin bîyene, nedayin bîyene, hutin bîyene, nekmeyin bîyene, rutubetin bîyene
hêwî kirin tg. tênin kerdene, nemin kerdene, nedayin kerdene, hutin kerdene, nekmeyin kerdene, rutubetin kerdene, têninnayene
hêwîbûn m. têninbîyayis, neminbîyayis, nedayinbîyayis, hutinbîyayis, nekmeyinbîyayis, rutubetinbîyayis n.
hêwîkirin m. têninkerdis, têninkerdis, nedayinkerdis, hutinkerdis, nekmeyinkerdis, rutubetinkerdis, têninnayis n.
hêwilnak rd. sawdar, tersdar, sencdar, muthîs, tersehêz, xofdar, dehsetin
hêwir m. sargeh, hewingeh, setergeh, sitargeh n.
m. tawr, teper, wêr, cesaret, curet n.
m. tar, hele, melisek, pungal, tarê kergan n.
hêwir andin lg. melis kerdene, melisnayene, helenayene
hêwirandin lg. hewênayene, sitarnayene, seternayene, setirnayene
m. hewênayis, sitarnayis, seternayis, seveknayis, setirnayis n.
lg. tawr ridayene, curet ridayene, cesaret ridayene, wêrnayene, teper ridayene, tawrnayene, tepere ridayene, tawrnayene, per kerdene, tepernayene
hêwirgeh m. sargeh, hewingeh, setergeh, sitargeh n.
hêwirîn tng. kurîyene, kure bîyene, ci kombîyene, temerkuz bîyene, dorme de pêser ameyene
m. hewîyayis, seterîyayis, sitarbîyayis n.
g. hewîyene, seterîyene, sitarbîyene, sitarîyene
hêwirze m. hengame., haybro, herese, qerebelix, semate, hayle m., teqereq, gimîûnalî, zelemele, çîlvîlîye, gurintî, xirerir, teqereqe, gimîûnalî, welwele, samate, somate, zimîûnalî n.
h. qîjwîjîye, karîwarîye, qîjeqîj, gazegaz, qareqar, qêreqêr, qajeqaj
hêwîtî m. têninîye, neminîye, nekmeyinîye, hutinîye, nedayinîye, hutinîye, nikminîye, rutubetinîye, têninênî, nedayênî, nikminênî m.
hêwizî n. gurz, serezonp n.
hêwl dan lg. saw dayene, senc dayene, xof dayene
hêwlnak rd. sawdar, tersdar, sencdar, muthîs, tersehêz, xofdar, dehsetin
hêwn (n) bakınız: hewn (n)
hêwn a kerdene bakınız: hewn a kerdene
hêwn a şîyayene bakınız: hewn a şîyene
hêwn ra şîyayene bakınız: hewn a şîyene
hêwnakerdiş (n) bakınız: hewnakerdiş (n)
hêwnaşîyayîş (n) bakınız: hewnaşîyayîş (n)
hêwaş hêdî (tişta / mirovê pêdivî bi demek dirêj heye ta ku biqewime / bibe / bike), dijw. zû, bilez, lezgîn, pît, hêl
hêdî, rehet, aram, tena
hêwaşî hêdîtî, rehetî, tenahî, aramî
hêwaşkar (mirova/ê yan tiştê - t dermanê -) hêdîker, tenaker, rehetker, aramker
hêwer tî, birayê mêrê kesekê
tî, birayê mêrê kesekê
hêwerjin jintî, jinên tiyên kesekî
hêwerza (kiç) keçtî, keçên birayên mêrê kesekê
(kur) kurtî, kurên birayên mêrê kesekê
hêwir rehet, aram, tena
objektîv, hêwir, dûrî hestên kesînî / şexsî
hêwirane bi rehetî, bi aramî, bi tenahî
bi objektîvî, hêwirane
hêwîrî rehetî, aramî, tenahî
objektîvî, hêwirî