Encamên lêgerînê
hêrsok çabuk kızan kişilere denir.
nd/nt 1. öfkeli, kızgın (sert ve öfkeli) 2. hırçın, hırslı 3. sinirli, asabî, gergince
hêrsokî m 1. öfkelilik, kızgınlık 2. hırçınlık, hırslılık 3. asabîlik, sinirlilik 4. rd öfkelice, kızgınca 5. rd hırçınca, hırslıca 5. rd sinirlice, gergince
hêrsokî bûn l/ngh 1. asabîleşmek 2. hırçınlaşmak
hêrsokîbûn m 1. asabîleşme 2. hırçınlaşma
hêrsokîtî m 1. sinirlilik, asabîlilik 2. hırçınlık
hêrsokîtî kirin hırçınlık etmek
hêrsoyî nd/nt 1. öfkeli, kızgın 2. hırçın, hırslı 3. sinirli, asabî, gerilimli, gergin
hêrsoyî bûn l/ngh 1. öfkelenmek, kızmak 2. asabîleşmek, gerginleşmek
hêrsoyî kirin l/gh 1. öfkelendirmek, kızdırmak 2. sinirlendirmek, germek, gerginleştirmek * payîna li benda encamên ezmûnan ez hêrsoyî kirim sınav sonuçlarını beklemek sinirlerimi gerdi
hêrsoyîbûn m 1. öfkelenme, kızma 2. asabîleşme, gerginleşme
hêrsoyîbûyîn m 1. öfkeleniş, kızış 2. asabîleşme, gerginleşme
hêrsoyîkirin m 1. öfkelendirme, kızdırma 2. sinirlendirme, germe, gerginleştirme
hêrsoyîtî m 1. öfkelilik, kızgınlık 2. asabîlik, sinirlilik, gerginlik
hêrsok 1. rikhatî 2. en(g)irî 3. girik
rikhatî , en(g)irî , girik
hêrsokî (navdêr, mê) hêrsok, parçokî, hêrsoyî, bêhnteng, firşteng, keleroqî, tîrakî, behe cok, girikî, xulqteng, dilteng, bêxulq, esa bî, hêrsoyîtî, bêhntengî, tîra­kî, diltengî, xulqtengî, esabîtî, tî­rakî, firştengî, xezebdar, dexezarî, harharetî, nojekî, behicokî, rageş, ture, qarok, esabî, rageşî, bêsemaxî, bêsebrî, bêtebatî.
ji: hêrsok + -î
hêrsokî bûn (lêker)türe bûn, hêrsoyî bûn, par­çokî bûn, tîrakî bûn, hêrs bûn, diltengî bûn, xulqtengî bûn, hêrs ketin, ketin hêrsê, bêhnteng bûn.
ji: hêrsokî + bûn
hêrsokîbûn (navdêr, mê) dilten gîbûn, hêrsoyîbûn, parço kîbûn, tîrakîbûn hêrsbûn, tûrebûn, xulqtengîbûn.
ji: hêrsokî +bûn
hêrsoyî (navdêr, mê) hêrsok, hêrsokî, parçokî, bêhnteng, firşteng, keleroqî, tîrakî, behe cok, girikî, xulqteng, dilteng, bêxulq, esa bî, xezebdar, qarok, behicokî, rageş, ture, esabî, bêhntengî, diltengî, firştengî, rageşî.
ji: hêrs +-oyî
hêrsoyî bûn (lêker)türe bûn, hêrsokî bûn, par­çokî bûn, tîrakî bûn, hêrs bûn, diltengî bûn, xulqtengî bûn, hêrs ketin, ketin hêrsê, bêhnteng bûn.
ji: hêrsoyî + bûn
hêrsoyî kirin (lêker) rageşî kirin.
ji: hêrsoyî + kirin
hêrsoyîbûn (navdêr, mê) dilten gîbûn, hêrsokîbûn, parço kîbûn, tîrakîbûn hêrsbûn, tûrebûn, xulqtengîbûn.
ji: hêrsoyî +bûn
hêrsoyîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) hêrsoyî
hêrso kîm. firsiktengîye, bîhntengênî, asabîyîye, zeretengênî, hêrsinîye, cigirîye m.
hêrsok rd. hêrsin, suyin, nêrin, cigirin, xisimin, xezebin, sudar, qarqarok
hêrsokî bûn tng. hêrsin bîyene, sudar bîyene, nêrin bîyene
hêrsoyî rd. hêrsin, suyin, nêrin, cigirin, xisimin, xezebin, sudar, qarqarok
hêrsoyîtî m. firsiktengîye, bîhntengênî, asabîyîye, zeretengênî, hêrsinîye m.