Encamên lêgerînê
hêmayî rd 1. işarî, işaretsel 2. imgesel, sembolik, simgesel
hêmayî kirin l/gh sembolleştirmek, sembolize etmek, simgelemek
hêmayîkirî rd sembolize edilmiş, simgelemiş, imgeli
hêmayîkirin m sembolleştirme, sembolize etme, simgeleme
hêmayîtî m sembolizm
hêmayî 1. elametkî 2. nîşankî
(navdêr)elametkî , nîşankî
hêmayî sembolîk, hêmayî, nîşeyî, remzî