Encamên lêgerînê
hêjta h 1. henüz (olumlu cümlelerde; az önce, daha şimdi, yeni) * ez hêjta hatim, neçûme malê jî henüz geldim, eve gitmemişim 2. hâlâ, henüz, daha (olumsuz cümlelerde) * kelakela havînê hêjta dest pê nekiriye yaz sıcakları henüz başlamadı