Encamên lêgerînê
hêdî rd 1. yavaş 2. yavaş (hafif, alçak) * hêdî pê bigire yavaş tut 3. ağır (hızlı olmayarak) * meşa hêdî ağır yürüyüş 4.yavaş (hızlı olmayarak)
hêdî bûn l/ngh yavaş olmak
hêdî çûn l/ngh yavaşlama (yavaş gitmeye başlamak, hızını azaltmak)
ağırlaşmak (yavaşlamak) (karek)
hêdî dan ber xwe (bir işi) ağır almak
hêdî hêdî h 1. yavaş yavaş 2. için için, yavaş yavaş 3. kerte kerte, derece derece, peyderpey 4. ığıl ığıl * çem hêdî hêdî diherike çay ığıl ığıl akıyor 5. ılgıt ılgıt (rüzgar esmesi ve akım için) 6. piti piti (zorlukla, yavaş yavaş yürüyen)
1) yavaş yavaş 2) yavaş yavaş, adım adım * em hêdî hêdî nêzî wê bûn adım adım ona yaklaştık 3) hafif hafif, yavaş yavaş * ez hêdî hêdî dişewişîm û dimeşiyam hafif hafif sendeleyerek yürüyordum 4) ağır ağır (acele etmeden)
hêdî hêdî çûn ağırlaşmak, yürüyüş yavaşlamak
hêdî kirin l/gh 1. yavaşlatmak 2. oturuşmak, hızını yitirmek, yavaşlamak (yatışmak, hızı azalmak)
hêdî! 1) yavaş! 2) yavaş! acele etme! ağır ol, yavaş ol
hêdîbûn m yavaş olma
hêdîbûyîn m yavaş oluş
hêdîçûn m yavaşlama (yavaş gitmeye başlama, hızını azaltma)
hêdîk m kar ayakkabısı
hêdîka h 1. yavaşça 2. usulca, usulcacık, usuldan 3. hafiften * bayek hêdîka tê hafiften bir rüzgâr esiyor 4. yavaşça, hafifçe * hêdîka serê xwe bi aliyê çepê ve xwar kir hafifçe başını sola eğdi 5. mzk adagio
hêdîkayî m yavaşlık
hêdîkirin m 1. yavaşlatma 2. oturuşma, hızını yitirme, yavaşlama (yatışma, hızı azalma)
hêdîna h yavaşça
hêdînî h yavaşça
hêdîtî m yavaşlık
hêdî 1. ne zû 2. sivik sivik *"ava hêdî hêdî, me ecêb jê dî"
1. ne zû (rengdêr) ne zû, ne bi lez, ne bi lez û bizav: Tu çima wisa hêdî dixwî?, ne lezgîn, ne bilez, ne bilezûbizav: Ev ji wê hêdîtir e. ne bi dengekê bilind: Hêdî biaxive daku zarokên di xewê de hişyar nebin!, aram, aşt, tena: Zarok digirî, divê ez wî hêdî bikim.
ji: ji erebî هادئ (hadi), têkilî Hadî, hedan. Bo guherîna A > E bide ber kitab > kitêb..
Bikaranîn: Lêker: hêdî kirin, hêdî çûn. Navdêr: hêdîbûn, hêdîkirin, hêdîçûn.
: hêdî-hêdî hêdîka hêdîkahî
hêdî bûn (lêker) hêdî çûn, danîn, nerm bûn.
ji: hêdî + bûn
hêdî çûn (lêker)(Binihêre:) hêdî
hêdî diçim bela digihîje min, zû diçim ez digihîjim belayê (biwêj) di nav nakokiyê de man. nizanim çawa bikin1. ılêdî diçhn behi digihîje nûn, zû diçhn ez digihîjim belayê.
hêdî diçim, dibêjin gêj e, zû diçim, dibêjin bîj e (biwêj) bi çi awayî dikim.napejirînin. ez jî nizanim çawa. bikin1. ılêdî diçim, dibêjin gêj e, zû diçhn, dibêjin bîj e.
hêdî hêdî giran giran, bere bere, berebere, hin hin, hino hino, bere berê, nermenerm, nermenem, yaweş yaweş, peyapey, hindik hindik, guva guva, geh geh, de de, bi hêdîka, bi qayde, bi semt, bi semtika
hêdî kirin (lêker)(Binihêre:) hêdî
hêdîbûn (navdêr, mê) hêdîtî
hêdîçûn (navdêr, mê) (Binihêre:) hêdî
hêdîhêhî (rengdêr) gelek hêdî, hêdî
hêdîka 1. ne zûka û bi pêgiranî 2. dizîka
(hoker) hêdî, hêwaş, ne zûka, ne bi lez, ne bi dengek bilind.
ji: hêdî + -ka.
Bikaranîn: Lêker: hêdîka çûn. Navdêr: hêdîkaçûn
hêdîka çûn (lêker)(Binihêre:) hêdîka
hêdîkaçûn (navdêr, mê) (Binihêre:) hêdîka
hêdîkirin (navdêr) sistkirin, leza wî/wê/wan kêmkirin, kêmkirin, :leza tirombêlê hêdî ke, :dengê televisyûnê hêdî ke hêj (pêrb) rêzman alaveke jibo karê ne bûye bi kar dihêt, ta noke, ta vêgavê, he ta, :eve hêj tu li malî ?
hêdîtî (navdêr, mê) hêdîbûn
hêdî hêdî little by little
hêdîka slowly, softly
hêdî langsam
leise
hêdî hêdî allmählich
nach und nach
hêdîka diskret
langsam
leise
unauffällig
hêdî rd. hêdî, giran, yewas
hêdî bûn lng. hêdî bîyene, hêdî sîyene, giran bîyene, yewas bîyene
hêdî çûn tng. hêdî bîyene, hêdî sîyene, giran bîyene, yewas bîyene
hêdî hêdî h. hêdî-hêdî, giran-giran, yewas-yewas
hêdî kirin tg. hêdî kerdene, giran kerdene, yewas kerdene
hêdîbûn m. hêdîbîyayis, hêdîsîyayis, giranbîyayis, yewasbîyayis n.
hêdîka h. hêdîka, hêdîya, hêdîkî, hêdî hêdî, hêdike
hêdîkayî m. hêdîkayîye, hêdîyênî, hêdîkayênî m.
hêdîkirin m. hêdîkerdis, girankerdis, yewaskerdis n.
hêdîna rd. qederî, xêca, zobîna, basqe, xeyrî, xeyca, sewbîna, zobî, zovî, sewbî
n. hêdîka, hêdîya, hêdîkî, hêdî hêdî, hêdike
hêdîtî m. hêdîkayîye, hêdîyênî, hêdîkayênî m.
hêdî bakınız: êdî
hêdî hêdî giderek, gittikçe, yavaş yavaş
hêdîg bakınız: hêdîka
hêdîk bakınız: hêdîka
hêdîka yavaşça
hêdîke bakınız: hêdîka
hêdîkî bakınız: hêdîka
hêdîna bakınız: êdî
hêdî hêdî, dijw. zû, pît, bilez, hêl