Encamên lêgerînê
guvernör guvemor (kesê ku saziyeke dewletê bi rê ve dibe)nd/nt
guvernor (kesê ku saziyeke dewletê bi rê ve dibe) nd/nt
guv h fır
guva 1. güya, sözüm ona * guva serê wê dişo güya başını yıkıyor 2. ara sıra
guva bi guva sıra sıra
guva guva h peyderpey, tedricen, giderek
guva qirikê nd adem elması
guvaguva yavaş yavaş, peyderpey
guvah nd/nt şahit
guvahbûn m 1. şahit olma 2. şahitlik
guvahgeh m tanık yeri
guvahî m şahitlik, tanıklık
guvahî dan şahitlik etmek
guvahî kirin şahitlik yapmak, şahadet etmek, tanıklık etmek
guvahname m şahadetname (bir işin yapıldığını gösteren, yetkilisi tarafında verilmiş olan onaylanmış belge)
guvandin m uğuldatma, ötme
l/ngh uğuldatmak, ötmek (üflemeli çalgılar için, rüzgâr vb. için) * bilûr naguvîne kaval ötmüyor
guvaş - m sıkım
- baskı, zorlama
- bnr: givaş
guvaşgeh m üzüm sıkma yeri
guvaştek m sıkaç, sıkacak (meyve vb. şeyler için)
guvaştî rd sıkık, sıkılmış olan
guvaştin sıkmak.
m 1. sıkma 2. sıkma (basınçla yağını, suyunu, sıvısını çıkarıp akıtma)
l/gh 1. sıkmak 2. (basınçla yağını, suyunu, sıvısını çıkarıp akıtmak) * tirî guvaşt üzümü sıktı
guvazînok transistör * guvazînoka radyoyê radyo transistörü
guve h güya
guveguv m 1. ötüş (üflemeli çalgıların çıkardığı sese) * guveguva bilûrê kavalın ötüşü 2. h fır fır, fırıl fırıl
guvernor nd/nt guvernör
guverte m güverte
guvêş m sıkım
guvêşandin m sıkma
1. sıkmak 2. (basınçla yağını, suyunu, sıvısını çıkarıp akıtmak) * tirî guvaşt üzümü sıktı
guvguvandin l/ngh öttürmek (üflemeli çalgılar, rüzgâr vb. için) * ba diguvguvîne rüzgâr öttürüyor
guvguvok deligöz dikeni; centaurea iberica
guvik m fırıldak (rüzgârla dönen, çember biçiminde çocuk oyuncağı)
guvîn m uğuldama, vınlama, uğultu sesi
l/ngh uğuldamak, ötmek, vınlamak
guvînî m ötüş, uğultu (üflemeli çalgılar, rüzgârın çıkardığı ses) * guvîna bilûrê kavalın ötüşü
guvir m yaranma
guvîr m peynir topağı
guvirandin m sindirme, hazmetme
l/ngh sindirmek, hazmetmek
guvirîn m yaranma, hazmedilme
l/ngh yaranmak, hazmedilmek
guvişan m sıkım, sıkma
guvişandin m 1. sıkma 2. sıkma (basınçla yağını, suyunu, sıvısını çıkarıp akıtma)
l/gh 1. sıkmak 2. sıkmak (basınçla yağını, suyunu, sıvısını çıkarıp akıtmak)
guvişîn m sıkılış, sıkılma
l/ngh sıkılmak (meyve sıkılması gibi)
guvîşk (i) m lokma tatlısı
guvîşk (ii) rd 1. sıkılmış ıslak çamaşır 2. sıkılmış, suyu çıkarılmış pancar
guviştin bnr guvaştin
guvş m sıkım
guv (di zimanê zarokan de) 1. erebe 2. makîne
(di zimanê zarokan de), erebe , makîne
guva guva hêdî hêdî
guvahî (navdêr, mê) mesnet, bingeh, delîl, palpişt, piştevanî, destek, govanî, belge, şahidî.
Bikaranîn: Lêker: guvahî kirin, guvahî dan. Navdêr: guvahîkirin, guvahîdan
guvahî dan (lêker)(Binihêre:) guvahî
guvahî kirin (lêker)(Binihêre:) guvahî
guvahîdan (navdêr, mê) (Binihêre:) guvahî
guvahîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) guvahî
guvandin (navdêr, mê) maçîkirin, maçkirin.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: گوڤاندن
guvaş - bi qasê guvaştinekê (ji bo xwarinan)
- zext, zordarî, pêkutî, tahde, tansiyon
- zordarî yan tehdîd li kesekî kirin
- bnr: givaş
guvaştek alava ku mêweyan diguvişîne û jê ava wan derdixe
alava ku mêweyan diguvişîne û jê ava wan derdixe
guvaştin/diguvişîne/biguvişîne 1. pihêt girêdan 2. vepincirandin 3. şidandin
guvayene (Zazaki) (lêker) guvîn
guveguv dengê erebe û makîneyan
dengê erebe û makîneyan
guverte (navdêr, mê) banên keştiyan, serbanên gemiyan, tebeqên keştiyan, qatên gemiyan.
ji wêjeyê: Crane xwe ji guverteya keştiyê avêt an bû xwarina perwaneyan an semasiyan.(Charles Bukowski: Pirtûka Dest a Şer, wergerrandin: Sîmar Masîcanik, xwejen.blogspot.com, 9/2006).
ji: Ji latînî coberta
guvî (navdêr, mê) tîrbûyî, cemisî, meyî, givî, bestin, meyandin, riçîn, cemî.
ji: guv +-î
guvik (navdêr, mê) firfirok, firfire, givgive.
ji: guv +-ik
guvîn (lêker) givîn, meyîn, cemisîn. Tewîn: -guv-.
ji: guv +-în
guvahî f. testimony
guvaştin (dial. var.) = givaştin
guveguv (dial. var.) = givegiv
guva hintereinander
schrittweise
nacheinander
guvaştin zudrücken
guvaştin drücken
pressen
guvaştin ausdrücken
pressen
quetschen
guverçîn Taube
guvêşandin drücken
pressen
quetschen
wringen
guviştin anspannen
guva h. hêbro, hêbro hêbro
guva guva h. herçke sono, hêbro, pede pede, her ke sono, verra verra
guvah m/n. guwa, sahid, sahîd, sahad, sahid n.
guvahî m. guwayîye, sahîdîye, guwayênî, sadetîye, sahadênî m.
guvahî kirin lg. guwayîye kerdene, sahîdîye kerdene, guwayênî dayene
guvandin lg. guvnayene, guveguv kerdene
guvastek rd. guvisnayox, paraznayox
guvastî rd. guvisnaye, preskerde
guvastin lg. guvisnayene, ropiroznayene, paraznayene, givisnayene, givêsnayene
m. guvisnayis, ropiroznayis, paraznayis, givisnayis, givêsnayis n. *xwe guvastin tz. xo sidênayene, xo guvisnayene
guveguv kirin lg. guvnayene, guveguv kerdene
guverte m. guverte m.
guvguvik m. firfirik, pirpirik, firfir n.
guvguvok çertelu; centaurea iberica
guvik m. vizik, guvik, soqî, dual m., vizvizok, soqa, virvirok, govik n.
guvisandin lg. guvisnayene, ropiroznayene, paraznayene, givisnayene, givêsnayene
m. guvisnayis, ropiroznayis, paraznayis, givisnayis, givêsnayis n.
guvisk m. gude m.
guvîtandin lg. debernayene, selik kerdene, ravîyarnayene, deber kerdene, vîyarnayene, derbaz kerdene, vernayene, îdare kerdene, debar kerdene, deberê xo kerdene
guvde (n) bakınız: govde (n)
guvelek (n) bakınız: guvelik (n)
guvelik salyangoz
(n) salyangoz
guvik (m) bakınız: guvike (m)
guvike (m) topaç
guviki (m) bakınız: guvike (m)