Encamên lêgerînê
guncolî rd dağınık, karışık saç
guncolî bûn l/ngh dağınık, karışık olmak (saç için)
guncolîbûn m dağınık, karışık olma (saç için)