Encamên lêgerînê
gumrah rd 1. yolunu kaybetmiş, yolundan sapmış 2. sapık
gumrah bûn l/ngh sapıklaşmak
gumrahbûn m sapıklaşma
gumrahî m sapıklık, sapıtma
gumrahker rd mudil
gumrahkî h sapıkça
gumrah rd. xerifîye, nênormal, sapiq, anormal
gumrah bûn lng. . xerifîye bîyene, sapîq bîyene