Encamên lêgerînê
gor, gorî 1. gö(bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince) * li gorî modeya rojê günün modasına göre 2. göre (bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulursa) * li gor ku tê gotin söylendiğine göre 3. -e göre, sorulursa * li gor min her du jî yek in bana göre ikisi de bir (li)
gor, gorî (....) bir şeye göre * ev xanî tam li gorî me ye bu ev tam bize göre