Encamên lêgerînê
gomlekfiroş nd/nt gömlekçi (satan kimse)
gomlekfiroşî m gömlekçilik