Encamên lêgerînê
gleich destxweda
hema
heman
manend
mîna
niha
nola
nolî
tavilê
wekhev
yeksan
gleich sehen şibîn <şib>
gleichaltriger freund hogir
gleichberechtigung wekhevî
gleichen dirûvpêketin
lê çûn
şibîn <şib>
gleichfalls herweha
gleichgewicht hevkêşê
tewş
gleichheit edalet
wekhevî
wekhevî
yeksanî
gleichkeit wekhevî
gleichsam wek
wekî
gleichzeitig herweha