Encamên lêgerînê
girtin ser xwe l/gh 1. üstenmek, taahüt etmek, üstlenmek, yüklenmek, uhdesine almak, bir işi üstüne almak 2) üstüne almak
1) yükümlenmek, üzerine almak, üstlenmek 2) üstlenmek, yüklenmek, üstüne almak, boynuna almak * sûc girte ser xwe suçu yüklendi * ez vî deynî digirim ser xwe bu borcu ben boynuma alıyorum 3) ödev olarak üzerine almak 4) sırtlamak (sorumluluğunu, geçimini, yükünü üzerine almak) * min debara wan girtiye ser xwe geçimlerini ben sırtlamışım
girtin ser xwe pejirandin
(biwêj) berpirsyari yan jî gunehek pejirandin, gotin û kirinên qet ne têkildar jî xolî bûn, bi weswese û xemxwar bûn. min debara wan girtiye ser xwe. zana farqînî min ew gotin ji bo serkar got, zeydan girte ser xwe.