Encamên lêgerînê
girêk m 1. düğüm 2. ilmek, ilmik 3. ant boğum, düğüm * girêka damar damar boğumu * girêkên dest el düğümleri 4. yumru (yuvarlak, şişkin şey)
girêk (i) m budak (dalın gövde içindeki başlangıç yeri olan ve tahtalarda görülen yuvarlak koyuca renkte sert bölüm) * ev dep pir bigirêk e bu tahta çok budaklı
girêk avêtin (...) -e düğüm atmak, düğümlemek
girêk bi girêk düğüm düğüm
girêk bi pişt heçû xistin argo işini bitirmek
girêk ketin qirika (yekî) boğazı düğümlenmek
girêk lê dan l/bw düğümlemek
girêk lê ketin l/bw düğümlenmek
girêk lê xistin l/bw düğümlemek, düğüm atmak
girêk li pişt ketin işini bitirdikten sonra sırtını dönmek
girêka bez yağ kesesi
girêka firboqî gemici düğümü
girêka kore kör düğüm
girêka xwe bi destê xwe venekî kes ji te re venake kendi sorunu kendin çözmessen kimseler çözmez
girêka xwe bi pişt xistin argo işini bitirmek, ununu elemek, eleğini asmak
girêka xwe li paş xistin argo ununu elemek, eleğini asmak, işini bitmek
girêker rd bağlayıcı
girêkgirêkî rd boğum boğum
girêkî rd 1. boğumlu 2. yumrulu
girêkî bûn l/ngh yumrulanmak, yumrulmak
girêkîbûn m yumrulanma, yumrulma
girêklêdan m düğümleme
girêklêketî rd düğümlü, düğümlenmiş olan
girêklêketin m düğümlenme
girêklêxistin m düğümleme
girêkor m 1. kör düğüm 2. mec kör düğüm (çözülmesi güç sorun)
girêkutik m 1. kör düğüm 2. mec kör düğüm (çözülmesi güç sorun)
girêkwîrk m 1. kör düğüm 2. mec kör düğüm (çözülmesi güç sorun)
girêk cihê ku bi hev ve hatiye bestin; gilê *"girêka ku bi destan vebe, hewceyî diranan nake"
girêk ketin qirika (yekî) (biwêj) ji ber pirsgirêkekê gelekî aciz bûn. (ji ber wê jî di axaftinê de astengî kişandin.) dema min ew mesele seh kir û nehir, ew mêrikê ku serberjêri berdabûn birê, hate ber çavên min û girêkek kete qirika min. evdile koçer
girêk ketin qirikê 1. kelogirî bûn 2. nan di gewriyê de nedehîn
girêk li pişt heçikê ketin (biwêj) ji pirsgirêk û kêşeyan xelas bûn. karê xwe qedandin. divê beta ku girêk li pişt heçike keve tu li ber xwe bid1.
girêka xwe bi destê xwe vekirin (biwêj) pirsgirêka xwe bi xwe çareser kirin. “ma ji destê bengin û meyro çi dihat? wan ê bi alikariya evdal girêka xwe bi destê xwe vekirana ” mehmed uzun
girêker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê girê dike, girêdêr, girêdar.
ji: girê + -ker
girêkî (navdêr, mê) gupikî, giloverkî.
ji: girê +-kî
girêkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye girê kirin
girêkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) girê
girêkor (navdêr, mê) girêya bi darî tund kirî, î’k
girêk Knoten
Konjunktion
schwieriges Problem
Tumor
girêk m. rz. bestox n.
m. gire n.
girêk lêketî rd. girepiroginaye
girêk lêxistin lg. . gire pirodayene, gire riestene
girêka kor m. gireyo kor, gireyo husk, girehusk, korgire, girewo kor n.
girêkasist m. gireyo sist, gireyo sistpist n.
girêklêxistin m. girepirodayis, gireriestis n.
girêkok rd. girebest, peyek, dimik
girêkor m. gireyo kor, gireyo husk, girehusk, korgire, girewo kor n.
girêkutik m. gireyo kor, gireyo husk, girehusk, korgire, girewo kor n.
girêkiwêre girêkor, girêya nikare bi asanî bêt vekirin