Encamên lêgerînê
gingirok rd tombul
gingirokî h tombulca
gingirok rd. tompiz, guat, gîlor
gingirokî rd. tompizkî, guatkî, gilorkî (merdîm)