Encamên lêgerînê
gihandin m 1. ulaştırma, yetiştirme, eriştirme, erdirme (ulaşmasını sağlama) 2. yetiştirme (vaktinde hazır olmasını sağlama, tamamlama, bitirme) 3. yetiştirme (birini gerekli bir iş için tam zamanında bir yere götürme) 4. yetiştirme (söylenmemesi gereken bir şeyi söyleme) 5. yetiştirme (eğitim, öğrenim sağlama) 6. yetiştirme (sağlayıp verme) 7. kavuşturma 8. iletme 9. olgunlaştırma, eriştirme (meyveler için) 10. olgunlaştırma (insanlar için) 11. götürme (bir sonuca vardırma)
l/gh 1. ulaştırmak, yetiştirmek, eriştirmek, erdirmek (ulaşmasını sağlamak) * heman av bigihînin me bize hemen su yetiştirin 2. yetiştirmek (vaktinde hazır olmasını sağlamak, tamamlamak, bitirmek) * pêwîst e ku ez vê pirtûkê bigihînim sibehê kitabı yarına yetiştirmem gerekiyor 3. yetiştirm(birini gerekli bir iş için tam zamanında bir yere götürmek) * me tam di wext de nexweş gihande ser doktor hastayı zamanında doktora yetiştirdik 4. yetiştirmek (söylenmemesi gereken bir şeyi söylemek) * hemen gotin gihandin parêzgar hemen lâfı valiye yetiştirdiler 5. yetiştirmek (eğitim, öğrenim sağlamak) 6. yetiştirmek (sağlayıp vermek) * niftikê digihîne kesê ku dixwaze cigareyê pêxe sigara yakmak istiyenlere kibrit yetiştirir 7. kavuşturmak 8. iletmek 9. olgunlaştırmak, eriştirmek (meyveler için) 10. olgunlaştırmak (insanlar için) 11. götürm(bir sonuca vardırmak) * riya ku me digihîne encamê bizi sonuca götüren yol
gihandin (yekî) -e bildirmek * tafilê bûyer gihande şûyê xwe olayı hemen kocasına bildirdi
gihandin biryarekê (an jî qerarekê) karara bağlamak
gihandin encamekê sonuca ulaştırma(bir) şekle sokmak (veya koymak)
gihandin hev l/gh birleştirmek
1) kavuşturmak 2) birleştirmek 3) (para) denkleştirmek * me pereyên wî negihande hev û nedayê parasını denkleştirip veremedik (yek)
gihandin xwe arkasına almak (desteğini sağlamak)
gihandin (lêker)(navdêr, mê) birin yan anîn heta derekê: Heta min gihand malê, bûbû êvar. Tu îro zarrokan bigihîne dibistanê. (fêkî yan sebze) danîn derekê yan hêlan li derekê ta ku bo xwarinê kêrî xwarinê bên.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: گهاندن. Tewîn: Lêker: -gihîn-.
Herwiha: gehandin, geyandin, giyandin.
Têkildar: gihiştin.
ji: belkî ji geh + -andin.
: gihandî, gihînende, gihînendetî, gihînendeyî, gihîner, ragihandin, ragihandî, ragihînende, ragihînendetî, ragihînendeyî, ragihîner, ragihînerî, di ber re gîhandin
gihandin hev gihîştandin hev, dan hev, kirin yek, girê dan
gihandin/digihîne/bigihîne 1. lê asê kirin 2. stewandin, kemilandin *"hespê çê, zengûyan nagihîne xwe"
gihandin =-gihîn v.t. to deliver; xwe gihandine ser=to get oneself to
=-gihîn v.t. to deliver; xwe gihandine ser=to get oneself to
gihandin erziehen
gihandin bilden
bringen
erlangen
erreichen
kommen
liefern
schaffen
gihandin hev verbünden
wiedervereinigen
zusammenbringen
gihandin lg. pêresnayene
m. pêresnayis n.
lg. taresnayene, riresnayene, taardene