Encamên lêgerînê
gewr gri, kır.
n 1. gri, kül rengi 2. beyaz 3.rd gri, kül rengi (bu renkten olan)
gewr (i) m 1. yaranma 2. hazım
gewr (ii) rd/m beyaz tenli (kadın güzeli)
gewr bûn ağarmak.
l/gh 1. grileşmek 2. ağarmak, beyazlanmak, beyazlaşmak (ak duruma gelmek) 3. ağarmak, tan atmak, şafak sükmek
gewr kirin l/gh grileştirmek, ağartmak
gewrandin bnr gewirandin
gewrayî m 1. girilik 2. ağartı
gewrbûn m 1. grileşme 2. ağarma, beyazlanma, beyazlaşma (ak duruma gelme) 3. ağarma (tan atma, şafak sükme)
gewrbûyîn m 1. grileşme 2. ağarış, beyazlanma, beyazlaşma (ak duruma gelme) 3. ağarış (tan atma, şafak sükme)
gewre büyük, iri, muazzam, kocaman.
rd 1. yüce, ulu 2. büyük (küçük karşıtı) 3. büyük (üstün niteliği olan) * neteweya gewre büyük ulus 4. kocaman, iri
gewre (i) m örgü örmeye yeni başlayan kız çocuğu
gewre (ii) m yünden yapılan bir tür kaşağı aleti
gewre (iii) rd grimsi, grimsitrak
gewre (iv) rd 1. büyük 2. ulu, yüce 3. ulu (saygı duyulan büyük)
gewrê girtî nd koyu giri
koyu gri
gewre kirin yüceltme, ululamak
gewrê meha bot/nd bir üzüm türü
gewrê mîr bot/nd bir üzüm türü
gewrê vekirî nd açık giri
açık gri
gewrehêz rd büyük güç
gewrekeç rd yetişkin kız
gewrekirin m yüceltme, ululama
gewrelaw rd yetişkin erkek
gewremend rd büyük adam, yücelik sahibi kimse
gewremerd rd büyük adam
gewreşêr rd büyük aslan
gewretî m 1. yücelik, ululuk 2. büyüklük, ululuk
gewretirîn rd en büyük, muazzam
gewrî m grilik, ağarıklık
ant/m 1. gırtlak, boğaz, ümük 2. boğaz, boyun (şişe, güğüm gibi kapların veya vida, civata gibi araçların dar kısmı) 3. mec gırtlak (yiyip içme) * derdê qirikê gırtlak derdi 4. kursak (mide anlamında) * îşelah di gewriya te de bimîne kursağında kalır inşallah 5. kütük (kalın ağaç gövdesi) * gewriya darê ağaç kütüğü
gewrî girtin ser çav katarakt olmak
gewrî heft pêlekan e, giliyê xwe tê de bixeniqîn pey re derxîne sözlerini tart ondan sonra söyle
gewrî ya malzarokê ant/nd yumurtacık
gewrî ya qul kör boğaz (yemek ihtiyacı) * ray li her tiştî dibe lê li gewriya qul nabe herşeyden vazgeçilir ama kör boğaz durmaz ki
gewrî ya xwe qetandin boğazını yırtmak
gewrî ya xwe şil kirin boğazını ıslatmak
gewrîêş bj/m kaba kulak
gewrîgirtî rd kataraktlı
gewrik rd 1. gri, kül rengi 2. rd gri, kül rengi (bu renkten olan) 3. alacalı giysili (kadın ) 4. ağarık
m 1. saç kepeği 2. bj suluk (küçük çocukların başlarında yer yer saç dükülmesi ve kabartılarla beliren bir deri hastalığı) 3.bj kel (bulaşıcı bir hastalık) 4.bj uyuz (insanların başında beliren bir tür uyuz hastalığı)
gewrik (i) bot/m bir armut türü
gewrik ketin (yekî) uyuz olmak
gewrik ketin serê (yekî) saçı beyazlaşmaya başlamak, ihtiyarlamaya başlamak
gewrikî (i) m uyuzluk
gewrikî (ii) rd grice, ağarıkça
gewrikîtî m grilik, ağarıklık
gewrikketî rd uyuzlu
gewrîrast rd açık sözlü, tok sözlü
gewrîrastî m açık sözlülük, tok sözlülük
gewris m sewimli, benekli keçi adı
gewriyî rz/rd genizsi
gewriyîbûn rz/m genizsileşme
gewrkirin m grileştirme, ağartma
gewro m alacalı giysili (erkek)
gewrokî rd grice, beyazımsı, beyazımtırak
gewroxî bnr gewrokî
gewr rengê spî yî tarî
(navdêr, nêr) boz, grî, rengê mîna yê guran, rengek navbera reşî û spiyî ye:yek ji van rengan: (rengdêr) (rengdêr) her tişta/ê ku ew reng heye, kafir, stemkar, zalim, zordar, bêrehm.
Herwiha: gewer, gewir.
Bide ber: gewer, gewre.
ji: Ji Proto-hindûewropî, gʰrewos, bide ber almanî grau, inglîzî grey/gray, fransî gris, ermenî գորշ (gorş)... Ji heman rehî: gewre..
Bikaranîn: Lêker: gewr bûn, gewr kirin. Navdêr: gewrbûn, gewrkirin Rengdêr: gewrbûyî, gewrkirî.
: gewrahî, gewratî, gewrayî, gewrî , gewrîtî, gewirtî
gewr bûn (lêker)(Binihêre:) gewr
gewr kirin (lêker)(Binihêre:) gewr
gewrahî (navdêr, mê) rewşa gewrbûnê.
ji: gewr + -ahî
gewrandin (lêker)xunaftin, ferikandin, anabolîzm.
ji: gewr +-andin
gewrbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) gewr
gewrbûyî (rengdêr) (Binihêre:) gewr
gewrê (navdêr, mê) pejin bangkirin û naznav ên jina gewir ciwan
gewre [I] 1. mezin 2. gir, girs 3. birêz [II] di hûnanê de çaviyeke rast û yeke çep
(rengdêr) mezin, gir, zexm, girs, giregir.
ji: jisorani ji gewr ji Proto-hindûewropî. Ji xwe ji aliyê etîmolojî ve jî gewre ji gewr tê. Pêşî ew ji kesên sergewr/serspî re hatiye bikaranîn, paşî hêdî-hêdî maneya mirovên mezin daye û jê belav bûye û êdî di soranî de maneya her tiştê mezin dide. (Binihêre:) gewr.
Bikaranîn: Lêker: gewre kirin. Navdêr: gewrekirin Rengdêr: gewrekirî.
: gewreyane gewretî gewreyî
gewre çêkirin çeperast hûnan
gewrê girtî (rengdêr) (Binihêre:) gewrê
gewre kirin (lêker)(Binihêre:) gewre
gewrebûn (navdêr, mê) mezinbûn.
ji: gewre +bûn
gewrecûnkî gewrotankî
(rengdêr) gewrotankî
gewrêgirtî (rengdêr) (Binihêre:) gewrê
gewrekirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye gewre kirin
gewrekirin (navdêr, mê) (Binihêre:) gewre
gewremend (navdêr, mê) mezin, gewre.
ji: gewre +-mend
gewretî (navdêr, mê) rewşa gewrebûnê, ezamet, mezinahî, girî, ezîmbûn, ihtişam, mirês, wurşe, rewnaqî, debdebe, hişmet, şiyan, qewet, qudret, şan, rûmet, hêz, hêzdarî, qedir, qîmet, prestîj, ewrengî.
ji: gewre + -î
gewretir (rengdêr) mezintir, ezîmtir
gewretirîn (rengdêr) greatest, mezintirîn, girstirîn
gewreyane (rengdêr) bi awayekî gewre.
ji: gewre + ane
gewrî qirik, xeneq *"gewriya ku biqul e, bê rizq namîne"
(navdêr, mê) qirrik, hefik, gerden, stu, beşa duyem piştî dev ,ya ku:av û xwarin tê re ji devî diçe soricikê.hewa an keş tê re ji pozê diçe qirrikê.
Herwiha: gewrû.
Bi alfabeyên din: گه‌وری.
Bide ber: gewer gewir gore gorî.
Têkildar: patik qirrik hefik gerden stu.
ji: Ji Proto-aryayî gereh-, hevreha avestayî gereh-, pehlewî gerûk, farisî گلو (gelû/gulû), soranî گه‌روو/gerû, hewramî giłuwe (gewrî), sanskrîtî gele-. Herwiha hevreha kurmancî gelî (dol, newa, nihal, navbera du çiyayan) û hewramî giłuwê (gelî).
gewrî ji gustîlê derketin (biwêj) zêdetir ji bo jinên bedew û stû spehî tê bikaranîn. maşelah mirov ku li xasê dinêre, tu dihêjî gewrî ji gustîlê derketiye.
gewrî lê miçiqandin 1. tirs lê firandin 2. ajal lê dan firotan û bê spîtayî hiştin geş bûn
gewrîbîn (navdêr, mê) gembîn.
ji: gewrî +-bîn
gewrik nexweşiyeke çêrmî ye
nexweşiyeke çêrmî ye.
Bikaranîn: Rengdêr: gewrikketî
gewrikî (navdêr, mê) spîbûyî, sîxbozî, cûnekî.
ji: gewrik + -î
gewrîkirî (rengdêr) gerûkirî.
ji: gewrî +kirî
gewrikketî (rengdêr) (Binihêre:) gewrik
gewrîn (lêker)gewr, gewravîn.
ji: gewr +-în
gewriya (yekî) qul bûn (biwêj) zehf xwarin xwarin. maşelah gewriya salo qul e, hema tu çiqasî hidiyê, nabêje na.
gewriya xwe qelişandin (biwêj) gotinek gelekî dubre kirin. zêde axaftin. yaho min ew qas ji we re got, gewriya min qelişî, hûn hê jî tênagihîjin.
gewriyî (navdêr, mê) gerûyî.
ji: gewr +-iyî
gewrkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye gewr kirin
gewrkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) gewr
gewro pejin bangkirin û naznav yên mêrê gewir
gewrok (navdêr, mê) piçekê reş, tarî.
ji: gewr +-ok
gewrokî (navdêr, mê) spîçole, spîçolkî, spîçale, spînî.
ji: gewro +-kî
gewrotankî (rengdêr) gewrecûnkî
gewrotankîtî (lêker) bedrengî
gewr grey
(adj.) white
light grey, whitish.
gewre greyish
(m.) person of rank consequential person
large, big
gewrekeç (f.) adult; having come of age (of woman)
gewrelaw (m.) adult; having come of age (of man)
gewro “whitey”
gewr grau
gräulich
weiß
gewr sipî blütenweiß
ganz weiß
gewrandin wechseln
gewravîn gräulich
weißgrau
gewre groß
weiträumig
gewrî Gurgel
Hals
Kehle
Kehlkopf
Rachen
Schlund
gewrîêş Halsschmerzen
gewrik undeutlich
weißlich
grau
gewrîn gräulich
wechseln
weißgrau
gewr n. vergo gewr n. *guran re gost dixwe bi sivîn re sînê dike vergî de weno, hesî de reqesîno *guran re xwarin vergan de werdene
rd. gewr, boz, hel, gor, buez
gewr bûn lng. sipî bîyene, sîs bîyene, gewr bîyene
gewr în rd. gewrên, gewrgon
gewrayî m. sipêla, gewrayîye n.
gewrbûn m. sipîbîyayis, sîsbîyayis, qerqasbîyayis, gewrbîyayis n.
gewre rd. girs, gird, pîl, xisn, girs
gewrên m. barac n., qad n., war n., meydan n., saha m., raste n.
gewretî m. pîlîye, girsîye, xisnîye, girdîye, pîlênî, girsênî, girdênî m.
gewrî m. ana. belike, gilbe, boxaz m.
m. gulir, nifus, gule n.
m. qir m., qote, qontîle, soqî, qirmik, kotîl, qonc, qurm, qes m.
gewrik m. bot. gewrik, gewre n.
m. tip. gewrik n.
gewrikî rd. gewrikên, gewrokên
gewrîs n. taqe n.
gewrok rd. gewr, gewrik
gewrokî rd. siploçik, gewrek, sipîloçik
gewr gawir, kafir, ne-misilman
gewre mezin, gir, girs, zexm, giring
gewreyî mezinî, mezintî, girî, girsî, zexmî, giringî