Encamên lêgerînê
gewirîn (i) m ululama, yücelme
l/ngh ululamak, yücelmek
gewirîn (ii) m 1. değişme (başka bir biçim veya duruma girme) 2. değişme (yerine başka şey veya kimse gelme) 3. değişme (başka bir şeyle yer değişme)
l/ngh 1. değişmek (başka bir biçim veya duruma girmek) 2. değişmek (yerine başka şey veya kimse gelmek) * dê gerînendeyê dibistanê bigewire okulun müdürü değişecek 3. değişmek (başka bir şeyle yer değişmek)
gewirîn (iii) m 1. yarama 2. sindirilme, hazmedilme 3. özümlenme, özümsenme
l/ngh 1. yaramak 2. sindirilmek, hazmedilmek 3. özümlenmek, özümsenmek
gewirîn lng. hemelîyene, ferikîyene, hezm bîyene, hezmîyene
n. hemelîyayis, ferikîyayis, hezmbîyayis, hezmîyayis n.
m. vurîyayis, bedelîyayis n.
lng. . vurîyene, bedelîyene