Encamên lêgerînê
gerek divê,pêwist,hewce,gerek
1. gerek, divê, lazimnd 2. qey, herhal * bunların bir bildiği olsa gerek herhalde ew bi tiştekî dizanin 3. çi, ger * gerek anne gerek baba tarafından ... çi ji aliyê dê çi ji aliyê bavê ve... g 4. pêwîst, pêdivî, hewce, îcabnd
gerek görmek pêwîst pê dîtin, hewce pê dîtin, pêdivî pê dîtin
gerekçe 1. pêwîstek, sedemê pêwîstkerhiq 2. bahane, hincet, hucet, mazeret 2. gerekî, pêdivîtî man 3. ûcb, ûşt, sedemm
gerekçe göstermek sedemê pêwistker nîşan dan, hincet nîşan dan, sedem nîşandan
gerekçeli pêwîstekî, sedemê pêwîstkerîrd
gerekçeli karar biryara pêwîstekî
biryara pêwîstekî
gerekçesiz bêpêwîstek rd
bêpêwîstek rd
gereki düşünülmek li ser pêwîstiyê hatin rawestandin
gereki gibi li gorî pêwîstiyê, li gorî hewcetiyê
gerekirci determînîst nd
determînîst nd
gerekircilik determînîzm
determînîzm m
gerekli pêwîst, hewce, peywîst
pêwîst, hewce, peywîst
gerekli görmek pêwîst pê dîtin,hewce dîtin
hewce dîtin,pêwist dîtin
pêwîst dîtin, hewce dîtin
gerekli kılmak pêwîst kirin, wacib kirin
gerekli olmak pêwîstî pê hebûn, hewce pê hebûn, hewciya (...) pê hebûn
gereklik pêwîstî, pêdivî, hewcetîm
gereklik kipi raweya pêwîstiyê, raweya vînî rz
gereklilik pêwîsti, pêdivî hewcetî
pêwîstîbûn, pêdivîbûn, hewcetî, hewcedarî m
gerekme hewcebûn, gerekbûn pêwîstbûn
vên/vîn, hewcebûn, gerekbûn, pêwîstbûn, lazimbûn m
gerekmek vên/vîn l/gh, vêtin l/gh, hewce bûn l/ngh, gerek bûn l/ngh, pêwîst bûn l/ngh, lazim bûn l/ngh * evlenmek için para gerekiyor ji bo zewicînê pere divê (an jî, ji bo zewicînê pere hewce dikin)
gerekseme, gereksinme pêdivî, pêwîstî, hewcetî, hewcedarî, lazimatî nd
gereksemek, gereksinmek pêwîstî pê dîtin, hewcetî pê dîtin l/bw
gereksinim pêdivî, pêwîstî hewcetî hewce
pêdivî, pêwîstî, hewcetî, hewceyî, lazimatî, îhtiyac m
gereksinmek pêwîstî pê dîrastiyê
gereksiz nepêwîstfnehewce, nelazim
nepêwîst, nehewce, nelazim rd
gereksizlik nepêwîstî, nehewcetî, nelazimî m
nepêwîstî, nehewcetî, nelazimî m
gerektirici pêwîstker, rastber rd
pêwîstker, rastber rd
gerektirim determînasyon fel/m
gerektirme vîn, vêtîn, gerekkirin, hewcekirin, pêwîstkirin m
gerektirmek vîn,vêtin, gerek kirin, hewce kirin.
vîn, vêtîn, gerek kirin, hewce kirin, pêwîst kirin l/gh
gerek gerek, gerekli, lazım, elzem.
nd/rd gerek, gerekli, elzem, lâzım
m çıban ağırşağı
gerek (i) erd/m girdap, burgaç
gerek (ii) rd bulanık ve acımsı su * ava gerek bulanık su.
gerek (iii) rd 1. gezgin, gezginci, seyyar 2. * gereka cadeyê cadde öbeği
gerek bûn l/ngh gerekmek
gerek olmak
gerek heft tenûr nan xwarin ... fırın ekmek yemesi lazım * ji bo ku ew bibe osta divê ku heft tenûr nan bixwe onun usta olması için daha beş fırın ekmek yemesi lazım
gerek heft teşt nan û heft bar xwê bixwe kırk fırın ekmek yemesi lazım
gerek heft teşt nan û heft bar xwê xwarin kırk fırın ekmek yemek lazim
gerek kirin l/gh gerektirmek, lüzum etmek
gerekmek, lâzım gelmek, lüzum etmek
gerek mirov nekeve navbera ber û malan etle tırnak arasına girilmez
gerek nake gerek yok
gerek neman mahal kalmamak
gereka dora kînorê çıban ağırşağı
gerekbûn m gerekme
gerekbûyîn m gerekiş, gerekme
gerekî m 1. gereklilik, lüzum 2. man gerekçe
gerekî (i) m gezginlik, seyyarlık
gerekî pê dîtin (an jî nedîtin) lüzum görmek (veya görmemek)
gerekkirin m gerektirme, , lüzum etme
gerektî m gezgincilik
gerek (rengdêr) pêdivî, pêwîst, hewce, lazim, divê, tişta/ê bêyî wê/wî nabe.
Herwiha: gere.
Bikaranîn: Lêker: gerek bûn, gerek kirin. Navdêr: gerekbûn, gerekkirin Rengdêr: gerekbûyî, gerekkirî.
ji: jitirki gerek, hevreha mongolî гэрэгэ (gerege: ferman, emir)..
: gerekî, gerekîtî, gerektî
gerek bûn (lêker)(Binihêre:) gerek
gerek kirin (lêker)(Binihêre:) gerek
gerek neman (lêker) hewce neman.
ji: gerek + neman
gerekbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) gerek
gerekbûyî (rengdêr) (Binihêre:) gerek
gerekî (navdêr, mê) rewşa gerekbûna tiştekê/î, hewcehî, pêwîstî, xwazok, parsekî, parskerî, kuçegêrî, gerokî, pêdivîtî, lazimî, mecbûrî, lazim bûn, hewce bûn, pêwîst bûn, pêdivî, vêtinî, divêtî.
Herwiha: gerekîtî gerektî.
Hevwate: pêdivîtî pêwîstî hewcehî lazimî divêtî.
ji: gerek + -î
gerekîbar (rengdêr) pêviyanbar.
ji: gerekî +-bar
gerekîbarîtî (navdêr, mê) pêviyanbarîtî.
ji: gerekîbar +-îtî
gerekîkirin (navdêr, mê) derbestkirin, pêviyayîkirin.
ji: gerekî +kirin
gerekirin (navdêr, mê) (Binihêre:) gere
gerekkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye gerek kirin
gerekkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) gerek
gerek (ad) necessary
necessary, should, must, ought to
gerek bûn to be necessary
gerek e it is necessary that
gerek e ez herim I must go
gerek nötig
gerekbûn müssen
sollen
gerek m. cog. gêjike, girawe, sîpe, gêrike, girdawe, çerxê awe m.
rd. gêrok, cîhangest, seyah, gêrox
m. gol, golik, golo qij n.
rd. ganî, gerek, destwaz, hewce, lazim, hacet, luzim, wacîb, îcab
gerek kirin lg. . ganî kerdene, gerek kerdene, destwaz kerdene, lazim kerdene, îcab kerdene, lizum kerdene
gerekkirin m. ganîkerdis, gerekkerdis, lazim kerdis, hewcekerdis, destwazkerdis, gereknayis n.
gerek ganî Şayet istiyorsan söylemen gerekir(Eke ti wazenî ganî ti vajî.)
gereklik ganîyîye (m)
gereklik kipi raweya ganîyîye (m)
raweya ganîyîye (m)
gerek gerek, lazim, hewce, pêdivî, pêwîst, divê
daxwaz
tax, mehel, beşek ji bajarekî
gerekî gerekî, lazimî, hewcetî, pêdivîtî, pêwîstî, divêtî