Encamên lêgerînê
gerandin 1.gezdirmek. 2.dolaştırmak.
l/gh 1. gezdirmek, dolaştırmak * ez dê zarok piçek li bexçe bigerînim çocuğu bahçede biraz gezdireceğim 2. gezdirmek (bir şeyi herkesin alması için dolaştırmak, sunmak) * çayê li nav mêvanan bigerîne misafirler arasında çay gezdir 3. döndürmek (dönmesini sağlamak) 4. çevirmek (döndürerek hareket ettirmek) * çerxa makîneyê gerandin makinanın çarkını çevirmek 5. çevirmek (dürüst olmayan şeyler yapmak) * ev tiştek digerîne bu bir iş çeviriyor 6. dolaştırmak 7. kurmak (bir araya getirmek, toplamak) 8. idare etmek, yönetmek 9. evirmek 10. yaymak 12. hazırlamak * hine gerandin kına hazırlamak
m 1. gezdirme, dolaştırma 2. gezdir(bir şeyi herkesin alması için dolaştırma, sunma) 3. döndürme (dönmesini sağlama) 4. çevirme (döndürerek hareket ettirme) 5. çevirme (dürüst olmayan şeyler yapma) 6. dolaştırma 7. kur(bir araya getirme, toplama) 8. idare etme, yönetme 9. evirme 10. yayma 12. hazırlama
gerandina kose nd Kürtlerde bir ritüel oyun
gerandina li ser xwe üstünde taşıma
gerandin/digerîne/bigerîne 1. bi rê ve birin 2. zivirandin 3. îdare kirin 4. birin seyranê *"gerandin derman e, rizq li ser piyan e"
gerandin (bigerîne) to send through, to spin, to coil, to direct
gerînv.t. to turn, rotate; to take for a walk; to produce
gerandin drehen
spazieren führen
gerandin drumherumreden
führen
leiten
lenken
managen
mit der Sprache nicht herausrücken
organisieren
regulieren
richten
rollen
verwalten
wickeln
gerandin lg. . gêrnayene, çarnayene, fetelnayene, çerexnayene, geyrnayene
m. gêrnayis, çarnayis, fetelnayis n. *xwe lê
lz. xo re dpîstene
gerandin gerandin, anîn û birin
gerandinewe vegerandin, veanîn, dîsan anîn, înan ve