Encamên lêgerînê
gelejimar rz/rd çoğul
gelejimar bûn rz l/ngh çoğullanmak
gelejimar kirin rz l/gh çoğullaştırmak
gelejimarbûn rz/m çoğullanma
gelejimarî m çoğulluk
gelejimarkirin rz/m çoğullaştırma
gelejimar rd. rz. zafhûmar