Encamên lêgerînê
gazincker nd/nt 1. sitemkâr, serzeniş edeci, serzenişte bulunan 2. yakınmacı, yakınan, sızlayıcı, şikâyetçi
gazinckerî m 1. sitemkârlık, serzenişte bulunma 2. yakınmacılık, şikâyetçilik, sızlayıcılık
gazincker rd. lomekar, gazînker, gereker, gerecî, sîtemkar, lomeker