Encamên lêgerînê
gazinc m 1. serzeniş, sitem, 2. şikâyet, sızıltı, yakınma, şekva, dert yanma
gazinc jê kirin l/bw 1. sitemde bulunmak, serzenişte bulunmak 2. (birinden) dert yanmak, şikâyet etmek, yakınmak 3. kınamak
(birine) serzenişte bulunmak, sitemde bulunmak (birinden) şikâyet etmek, sızlanmak
gazinc jê nebûn (birinden) şikâyeti olmamak, sersenişte bulunmamak
gazinc kirin l/gh 1. serzenişte bulunmak, serzeniş etmek 2. yakınmak, yanıp yakılmak
1) sitem etmek 2) şikâyet etmek, sızlanmak, yakınmak
gazincker nd/nt 1. sitemkâr, serzeniş edeci, serzenişte bulunan 2. yakınmacı, yakınan, sızlayıcı, şikâyetçi
gazinckerî m 1. sitemkârlık, serzenişte bulunma 2. yakınmacılık, şikâyetçilik, sızlayıcılık
gazinckirin m 1. serzenişte bulunma, serzeniş etme 2. yakınma, yanıp yakılma
gazincok nd/nt 1. sitemkâr, hep dert yanan 2. yakınmacı, yakınan
gazincokî m 1. sitemkârlık 2. rd sitemkârca
gazinc/gazind 1. dilman 2. lome 3. gilî û şikayet *"dera ku te hêvî jê heye, te gazind jî jê heye"
gazincên xwe kirin 1. giliyên xwe kirin 2. aciziya xwe nîşan dan *"gazincên xwe ji jina xwe re bike, giliyên xwe li cem diya xwe veke"
gazinc Beschwerde
Klage
Tadel
Vorwurf
gazinc kirin beschimpfen
tadeln
vorwerfen
Vorwürfe machen
gazinc m. gazîn, lome., sîtem, gere, lueme n.
gazincker rd. lomekar, gazînker, gereker, gerecî, sîtemkar, lomeker
gazinckirin lg. . gazîn kerdene, lome kerdene, sîtem kerdene, gere kerdene