Encamên lêgerînê
gava ku 1) vaktaki 2) iken * gava ku ez li malê bûme, hatiye ben evde iken o gelmiş
gava ku hewce kirin yeri gelmek, zamanı gelmek
gava ku mêr li gund nebe dîk evdirehman e koyunun bulunmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi derler
gava ku şivan dil (an jî dilê xwe) bike dikare ji golvêra nêrî mast çêke çobanın gönlü olursa tekeden yağ (süt veya köremez) çıkarır
gava ku wexta (wî) bû xelkê bi tiliyan (ew) nîşanî hev didan giydiği yakışırken eller bakışırken
gava ku als (zeitl.)