Encamên lêgerînê
gavot reqseke gelêrî ya fransiz
gavur etmek (Tiştek) tirtovirto kirin. (Tiştek) kirin kafir. (Tiştek) belasebeb xerc kirin. (Tiştek) bêkêr kirin.
gavur icadı Malê kafiran. Destkarê kafiran.
gavur inadı Inta wehşan. Inta kafiran. Erna kafiran.
gavur ölüsü gibi Wek termê mexîl e. Eynî term e. Wek cendek e. Eynî rîsas e.
gavur orucu gibi uzamak Bûn wek werîs. Eyşo were tirşikê. Zêde rîstin. Dûvik pê ve kirin. (Tiştek, karek) eynî bûn rojiya fileyan.
gavura kızıp oruç bozmak (yemek) Bi kerê nikaribûn, baz dan kurtên. Neşiyan kerê, hildan paliyê. Tu xeydan î, tu radibî xedrê digihînî xwe.
gav n 1. adım * gavên xwe bi lez biavêje adımlarını hızlandır 2. adım, fu(bir adımda alınan yol, bu uzunluk 73 cm sayılır) * bi gavên mezin meydanê dipîva uzun fulelerle alanı adımlıyordu 3. sp adım
m 1. an * wê gavê o an 2. çağ (zamanın parçası olarak) 3. vak(bir iş veya oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre) * gava ku hûn çûn agahî bidin min gideceğiniz vakit bana haber verin 4. vakit (‘iken’ anlamını verir) * gava ku ez li malê bûme, hatiye ben evde iken o gelmiş 5. ara, esna, aralık, sıra, vakit * wê gavê o esnada * wê gavê ez li wir bûm o ara ordaydım * ez wê gavê nexweş bûm o aralık hastaydım 6. ara (iki olguyu, iki olayı birbirinden ayıran zaman, fasıla) * wê gavê em ne li wir bûn o aralar orda değildik 7.tam (sırasında, anında) * gava ku wê biketa mixazeyê deng lê kir tam mağazaya gireceği zaman arkasından seslendi
an be an
gav avêtin 1) adım atmak * du gav ber bi nêrdewanê ve avêtin merdivene doğru iki adım attı 2) adım atm(bir işe ilk kez girişmek)
gav ber pê de avêtin 1) -e doğru adım atmak, yürümek 2) üstüne yürümek
gav bi gav adım adım
gav dan l/gh atlamak
gav ek li pêş yek li paş bir ileri bir geri
gav ekî şeytanî bi sedê xizanî kurnazca atılan bir adım bir çok şeyi haledebilir
gav ên xwe nermenerm avêtin adımlarını seyrekleştirmek
gav ên xwe sivik avêtin adımlarını sıklaştırmak
gav ên xwe vekirin adımlarını sıklaştırmak, hızlı adımlarla yürümek
gav ên xwe zû avêtin adımlarını açmak
gav ji xwe ranenandin adım bile atmamak
gav kirin l/gh atlamak
gav pê nedan avêtin adımını attırmamak
gav pîvan l/gh adımlamak * gava me ew dît li odeyê gav dipîvan onu odayı adımlarken bulduk
adımlama (bir yerde ileriye geriye doğru giderek dolaşmak) * gava me ew dît li odeyê gav dipîvan onu odayı adımlarken bulduk
gav rahêlan l/gh adım atmak, hızlı adımlar atmak, pergelleri açmak
hızlı adımlar atmak, pergelleri açmak
gav rahêlandin adımını açmak, dev adımlarıyla ilerlemek, tabanları kaldırmak
gav sist kirin l/bw adımları yavaşlatmak
gav û saet jê re yek bûn (biri için) zaman kavramı olmamak (ermiş olduğuna inananlar için söylenir)
gav û saet li ser zimanê (yekî) bûn (falan) aşağı (falan) yukar(bir kimseninin adının dilden düşürülmediğini, onun pek gözde olduğunu anlatır)
gav û saeta (yekî) li hev nenihêrtin saati saatine uymamak, dakikası dakikasına uymaz
gava bar xwar dibe her kes tê tiştek dibêje tekerlek kırıldıktan sonra yol gösteren çok olur
gava dewlet birêse ga golikê dibalêse tenceresi kaynarken maymunu oynarken, şansı yaver giderken
gava fireh nd/sp uzun atlama
gava ga dikeve kêr pir dibe leş yere yığıldı mı kargalar başına üşüşür
gava ker carek di pirê re kunek dît cara din di ser re naçe eşek eşek olduğu halde tehlikeli olduğu bir yerden bir daha gitmez
gava ku 1) vaktaki 2) iken * gava ku ez li malê bûme, hatiye ben evde iken o gelmiş
gava ku hewce kirin yeri gelmek, zamanı gelmek
gava ku mêr li gund nebe dîk evdirehman e koyunun bulunmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi derler
gava ku şivan dil (an jî dilê xwe) bike dikare ji golvêra nêrî mast çêke çobanın gönlü olursa tekeden yağ (süt veya köremez) çıkarır
gava ku wexta (wî) bû xelkê bi tiliyan (ew) nîşanî hev didan giydiği yakışırken eller bakışırken
gava meriv bihurê dibîne xwe li avê di (birine) insanın nazı geçinçe teklifte bulunur veya birşeyler yapar
gava nok dibarin keşe dikeve kewarê kendisine ihtiyaç olduğu zaman ortalıkta bulunmamak
gava sifre tê quran hiltê ortaya yemek geldi mi kimse bir şeyi takmaz veya beklemez
gavan sığırtmaç.
nd/nt sığırtmaç, nahırcı
gavanî m sığırtmaçlık
gavdan m atlama
gavê xwe hilanîn adımını açmak
gavegal m sohbet
gavek rd adımlık, bir adımlık * pir ne dûr e, gavekî cih e çok uzak değil bir adımlık yer
gavek berê bir an evvel.
az önce, biraz önce, şimdi * otobus gavek berê derbas bû otubüs şimdi geçti
gavek berî gavekê bir an önce * bila gavek berî gavekê bê, heke na dê me nebîne bir an önce gelsin, yoksa bizi göremez
gavek li pêş du gav li paş bir ileri iki adım geri
gaveke din demin * min gaveke din li pişt eyneyê mêze kir demin aynanın arkasına baktım
gavilgaz rd geniş adım atan kimse
gavin mesafe, atış mesafesi.
gavinan h bazen, zaman zaman
gavişkî rd/h ani, ansız, aniden
gavkirin m atlama
gavsist rd gevşek adımlarla yürüyen
gavsivik rd hızlı (yürüyen)
gav [I] navbera du lingên vekirî [II] 1. dem 2. heyam *"gava ku xêr dibare, gûyê sêwiyan tê"
(navdêr, mê) livînek kurt bi piyan ango lingan, rakirina piyekî ango lingekî û danîna wî piçekê pêşvetir:Çend gavan virve were. dûrahiya bi qasî gavekê: Bi bîst gavan dikarî xwe bigihînî mala me. meşek pirr kurt: Ji vir ta wir gavek e. dem, çax, wext, zeman, kat: Gava ku ez hatim, tu ne li malê bûyî. bîsk, kêlîk, kurtedem, demek kurt: Were gavekê rûne. qonax yan merhele: Gava sêyem di projeya me de.
Bi alfabeyên din: kurdî-erebî: گاڤ.
Hevwate: Bi maneya gava piyan: pêngav.
Bi zaravayên kurdî: kurmancî: gav, pêngav, soranî: gaw, hengaw, Kurdiya başûr: gam, Hewramî: gam, zazakî: gam.
ji: Ji Proto-hindûewropî gwem- (hatin), Proto-aryayî gam (hatin) > ga-man- (gav), têkildarî gamen- (gav) ya avestayî, gam ya farisî û zazakî, gaw ya soranî, गच्छति (gachhati) ya sanskrîtî, gimti (zan) ya lîtwanî, come (hatin) ya inglîzî, kommen (hatin) ya elmanî û komma (hatin) ya swêdî... Proto-hindûewropî: gwem- (hatin) Proto-aryayî gam (hatin) > ga-man- (gav), Avestayî: gamen (gav), pehlewî: gām (gav) Farisî: gām (gav) … ir Zazakî: gam (gav), kurmancî: gav (gav) Kurdî (Soranî): gaw (gav) Sanskrîtî: gácchati (hatin, livîn) Înglîzî: come (hatin) Latînî: venio (ez têm), Çavkanî: Cheung p.100, Horn p.198, Lubotsky, Hevreh: zeman, amayene ya zazakî, peyamber Pokorny: 463.
Bikaranîn: Lêker: gav dan, gav kirin. Navdêr: gavdan, gavkirin.
: gava ku, gavandin, gav avêtin, gav bi gav, gavîn, pêngav, vê gavê: niha, wê gavê: hingê
gav avêtin 1. navbera du lingan vekirin û meşîn 2. dest pê kirin
(biwêj) dest bi karekî kirin. dest pê kirin, di karekî de pêşve çûn. a girîng ew e ku tu gav biavêjî, ji wê bi şûn de ew qas jî ne zor e. minji we hemûyan re negot? heta em gav neavêjin, kes ji bo pêçerojê bi me bawer nabe.
gav dan (lêker)(Binihêre:) gav
gav kirin (lêker)(Binihêre:) gav
gav ranan (biwêj) gav avêtin: Hinek ji gavên ku divên di siberoja nêzik de li Tirkiyeyê bihên ranan.
gava (yekî) bi gavê negirtin (biwêj) bêîstikrar bûn. 71/ bi wan gotinên wê ewle nebe, çimkîgava wê bi gavê nagire
gava dî (rengdêr) çendek berê, hinekî berî niha, di van demên nêzik de, Gava dî min nivîsa A. Tîgrîs di www.e-weje.comê da xwand. Li gorî ragîhandina wî miletê kurd yê ku ber bi meydana newrozê dimeshiya ji nîviyê zêdetir bi tirkî u yê din jî bi kurdiyeke xirab bi hevdu ra deng dikirine Guh bide min. Ka çî hate serê min. Gavadî ezli ser sergo yê Rizo runiştî bûm. Hayê min ji tiştek tine bû. jêder.
Herwiha: Gavadî.
Dijwate: ji zû ve.
ji: gava+dî
gava din 1. xulekek berê 2. kêliyeke berî niha
gava ez ciwan bûm, bitîr û kevan bûm; gava ez kal bûm, notirvanê şikefta keviran bûm (biwêj) pir kalbûn, bêrûmetiyê jî tine ber derê mirov. gava ez ciwan bûm, bi tîr û kevan bûm; gava ez kal bûm, notirvaûê şikefta keviran bûm. bele ezbenî kalbim û pîrbûn, mirov bêrûmet jî dike.
gava ku g, dema ku
gava xwe bi paş ve avêtin (biwêj) ji gotin û kirinên xwe vagêr bûn. dilê wê jî nedixwest, lê ji bêgaviyê gava xwe bi paş de a vêt.
gavan kesê ku dewêr diçêrîne *"gavan ber bi mal e, jina gavên şixulkar e"
(navdêr) kesa/ê sereguhiya garranekê dike, kesa/ê garranekê dibe çerînê.
ji: ga + van.
: gavanî.
Bide ber: şivan. Bi soranî: gawan
gavan xeyidî neçû ber garanê, hew dazinibû dewar dê li bestê bimîne (biwêj) hin kes hew dizanin ew ku nebin, tu tişt nameşe û wê tevlihev bibe. gavan xeyidî neçû ber garanê, hew dazinibû dewar dê li bestê bimîne. ev belengaz jî xwe bi tiştekî zêde dihesibîne.
gavanî (navdêr) karê gavanan kar yan jiyana gavanan: Şivanî ne hêsan e.
Hevwate: gavantî, gavanetî, gavanîtî 2. şivan (tewandî) formek tewandî ye ji peyva gavan: Gavanî çêlek hinda kiriye.
Hevwate: gavên
gavanîkirin (navdêr)dema mirovek karê çavdêrî ya gare: ûdewaran dike, :wî heft salan gavanî kir , :gavanîkirin karekê dijware
gavavêtin (navdêr, mê) dema mirov bi rê di çe û gavan di havêje, pê: veçûn, pê: daçûn, , destpêkirin, :me gav avêtine jibo avakirina dezgehekî
gavber 1. hevrik 2. reqîb
hevrik , reqîb
gavbir (navdêr, mê) tîşk, tîrêj, hêl, şerît.
ji: gav +-bir
gavdan (navdêr, mê) bazdan, bezîn
gavdarî (navdêr, mê) gavîkî.
ji: gav +-darî
gavek (navdêr, mê) çarçabik, pêngav
gavek berî gavekê (biwêj) demek pêşdetir. çi dibe bila bibe, divê gavek berî gavekê diyalogek di navbera her du seriyan de dest pê bike.
gaveke bi dê û bav avêtin (biwêj) karekî bi rêk û pêk û têkûz kirin. heke tu dixwazî bi ser bikevî, divê tu di zûtirîn demê de gaveke bi dê û bav biavêjî.
gavî (navdêr, mê) karnî.
ji: gav +-î
gavik (navdêr, mê) gava biçûk,gava zarokan, pitêya me gavikan diavêje.
gavîkî (navdêr, mê) gavdarî.
ji: gavî +-kî
gavîn (navdêr, mê) navbir, vebir, heyam, navber
gavkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye gav kirin
gavkirin (navdêr) gavhavêtin
gav 1. f. time; moment, instant. see also: gava (ku), gav û saet, di gavê de, li gavê de. 2. m. step, pace. see also: gav kirin, gav avêtin
gav avetin to take steps: edebiyata kurdî di van salên dawî de gavine baş avetiye=Kurdish literature has taken some good steps in these recent years
gav kirin v.t. to step, cross.
v.t. to step, cross.
gav û saet at all times
gava when
(=wextê, dema, çaxa) when, while, at the time (gava min mar dît, dest û piyên min lerizîn ‘When I saw the snake, I shuddered’)
when
gava (ku) when (sub. conj.).
when (sub. conj.).
gavan cowherd.
gavan (n.) shepherd, cowherd
gavatî f. herding
gavber (n.) competitor
gav Augenblick [m.]
Moment
Schritt
Zeit
gava wenn (zeitl.)
gava ku als (zeitl.)
gavan Cowboy
Hirte
Kuhhirte
Rinderhirt/in
Viehtreiber/in
gavavêtin Schritte machen
voranschreiten
gav m. game., hêne, tirme., hing, hele, linge, hek, hile m.
n. game., gume., gome., patal m.
gav avêtin lg. . game estene
gav bî gav h. game bi game., hêne bi hêne, game be game
gav dan lg. . game estene, gam dayene
gav gav h. gam-gam
gav kirin lg. . gam kerdene, pal kerdene
gav û seat gam û saate, hema tim
gava ko d. gama ke, tawo ke, demo ke, hêna ke
gavafireh n. kildayiso derg, vazdayiso derg n.
gavan n. gawan, naxirwan, gaban, gawon, gawun n.
gavanî m. gawanîye, naxirwanîye, gawanênî, gawanê m.
gavber n. êxim, reqîb, verever, gamver n.
gavdan lg. . gam dayene
gavek gamê., yew gamê., gamêk
gavekî din h. gama bîne, sata bîne, qasê ravê
gavgir rd. gamegirs, gamegird
gavîn m. durîye, mesafe, durayîye m.
gaviskî h. xafil de, niska ra, taf de, niskawe ra, xaftil ra
gavkirin m. gamkerdis n.
gavpîv m. gampême m.
gav (m) bakınız: game (m)
gavan (n) geçilmesi güç olan geçit
gavar (n) 1)akarsu kavşağı 2) arkların kesiştiği yer 3)karık (küçük ark)
gave (m) bakınız: game (m)
gavir (n) bakınız: gavar (n)
gav (hengaw) gav, pêngav
(kat) gav, bîsk, kêlîk, dem