Encamên lêgerînê
gagalama nikulkirin, nikulandin, nikullê xistin, nikullêdan, dindiklêdan, dindiklêxistin m
nikulkirin, nikulandin, nikullêxistin, nikullêdan, dindiklêdan, dindiklêxistin m
gagalamak 1. nikul lê xistin, nikul lê dan, dindik lê dan, dindik lê xistin (ji erdê lext, genim û tiştên wisa bi nikulê xwe berhev kirin) lbw 2. nikul kirin, nikulandin, dindik kirin, dimik kirin (bi nikulan tiştek gestin, xwarin) lgh 3. bi nikulan çûn (yekî),niqul avêtin (yekî), bi nikulan lê xistin, bi dindikan lê xistin (berê xwe dan yekî, yek bêlezet kirin) (mec) lbw
1. nikul lê xistin, nikul lê dan, dindik lê dan, dindik lê xistin (ji erdê lext, genim û tiştên wisa bi nikulê xwe berhev kirin) l/bw 2. nikul kirin, nikulandin, dindik kirin, dimik kirin (bi nikulan tiştek gestin, xwarin) l/gh 3. bi nikulan çûn (yekî), , niqul avêtin (yekî), bi nikulan lê xistin, bi dindikan lê xistin (berê xwe dan yekî, yek bêlezet kirin) (mec) l/bw