Encamên lêgerînê
gacik m 1. çıkrık (kuyudan kovayı çekmeye yarayan ve el ile çevirilen araç) 2. çıkrık (iplik bükmek, iplik sarmak gibi işlerde kullanılan el veya ayakla çevirilen dolap) 3. hayvanın boynuna geçirilen ‘u’ biçiminde bağlama halkası
gacikî rd kangalımsı
gacikî bûn l/ng kangallanmak
gacikî kirin l/gh kangallamak
gacikîbûn m kangallanma
gacikîkirin m kangallama
gacikvan nd çıkrıkçı
gacikvanî m çıkrıkçılık
gacik m. gaçik, gastar, heçik, meqlev, gasar, gestar n. gadene n. bot. kusne, kisne, kusnî n.