Encamên lêgerînê
gır 1. gotin, laqirdî (argo) m 2. derew, vir rd
1. gotin, laqirdî (argo)m 2. derew, virrd
gır atmak gotin avêtin bere
gotin avêtin berê
gır geçmek 1. lê qeleq kirin 2. guh nedanê, bal nedanê 3.pêtinazên xwe kirin, pê tiraneyên xwe kirin, pê henekên xwe kirin
1) leqeleq kirin 2) guh nedanê, bal nedanê (biriyle)
gır gır giregir, xirexir (ji bo deng ku bi sereqet tê derxistin û mirov pê aciz dibe) h
giregir, xirexir (ji bo deng ku bi sereqet tê derxistin û mirov pê aciz dibe) h
gır gır geçmek pê tinazên xwe kirin, pê tiraneyên xwe kirin, pê henekên xwe kirin
gır gıra almak (veya getirmek) tinaz pê kirin, henek pê kirin, tirane pê kirin
gır kaynatmak ketin xeberdanan *iş güçlerini bırakıp gır kaynatmak iyi bir şey mi?: ku meriv dev ji kar û barê xwe berde û bikeve xeberdana qey tiştekî baş e?
ketin xeberdanan * iş güçlerini bırakıp gır kaynatmak iyi bir şey mi? ku meriv dev ji kar û barê xwe berde û bikeve xeberdana qey tiştekî baş e? (birini)
gıra almak (birini)(veya getirmek) tinaz pê kirin, henek pê kirin, tirane pê kirin
gırç gırç qirçeqirç h
gırç gırç qirçeqirç h
gırgır 1. giregir, xirexir (ji bo deng) m 2. na vê toreyeke masîgiran nd 3. girgirk, girgi rok (ji bo gêzikên mekanik) m 4. bi giregir, bi xirexir h
1. giregir, xirexir (ji bo deng) m 2. navê toreyeke masîgiran nd 3. girgirk, girgirok (ji bo gêzikên mekanîk) m 4. bi giregir, bi xirexir h
gırgır geçmek Pê tinazên xwe kirin. Pê tiraneyên xwe kirin. Pê henekên xwe kirin.
gırgırlama girgirkkirin, girgirokkirin m
girgirkkirin, girgirokkirin m
gırgırlamak girgirk kirin, girgirok kirin (ji bo girgira destan ku pê bermalê dimalêşin) *halıyı gırgırladı: xalî girgirk kir l/gh
girgirk kirin, girgirok kirin (ji bo girgira destan ku pê bermalê dimalêşin) * halıyı gırgırladı xalî girgirk kir l/gh
gırla heta tu bibêjî, li qirikê, zehf *onda lâf gırla: li balê gotin heta tu bibêjî hene d
heta tu bibêjî, li qirikê, zehf * onda lâf gırla li balê gotin heta tu bibêjî hene d
gırla gitmek 1. pir ajotin, zehf dom kirin 2.heta tu bibêjî çûn, heta bixwazî çûn *içki gırla gidiyor: araq heta tu bixwazî diçe
1) pir ajotin, zehf dom kirin 2) heta tu bibêjî çûn, heta bixwazî çûn * içki gırla gidiyor araq heta tu bixwazî diçe
I) Pir ajotin. Bûn wekî werîs. Zêde dom kirin. II) Destbelatî kirin. Tirtovirto kirin. Heta tu bibêjî çûn.
gırnata qirnate, klarnet mzk/m
qirnate, klarnet mzk/m
gırnatacı qirnatejen, klarnetjen nd/rt
qirnatejen, klarnetjen nd/rt
gırt xirt, kirt (gava ku tiştekî hişk û req bê jê kirin) m
xirt, kirt (gava ku tiştekî hişk û req bê jêkirin)m
gırt gırt xirtexirt, kirtekirt *tenekeyi gırt gırt kesiverdi: teneke bi xirtexirt birî.
xirtexirt, kirtekirt * tenekeyi gırt gırt kesiverdi teneke bi xirtexirt birî
gırtlağa gelmek ketin qirika hev, bi qirik û gewriya hev girtin, dest kirin tînika hev
gırtlağına basmak (birinin) bi qirika (yekî) girtin, bêhn lê çi kandin, dest kirin tînikê, zorê dan ser (yekî) (bi pêstûrî karek, tiştek bi yekî dan ki rin)
gırtlağına basmak (birinin) Bi qirika (yekî) girtin. Bêhn lê çikandin. Zor dan ser (yekî). Dest kirin tînikê.
gırtlağına düşkün miriyê qirika xwe ye, miriyê zikê xwe ye
gırtlağına kadar borcu olmak Heta qirikê ketiye deynan. Deynan di ser serî re qelaptin.
gırtlağına sarılmak bi qirika (yekî) girtin
Bi qirika (yekî) girtin.
gırtlağından kesmek ji zikê xwe girtin, ji qirika xwe girtin, ji bejna xwe girtin
Ji zikê xwe girtin. Ji qirika xwe girtin. Ji bejna xwe girtin.
gırtlak 1. gewrî, qirik, qirtik 2. qirik (ji bo rewşa kesên ku dikevin etra zikê xwe, xwarin û vexwarinê) *gırtlak derdi: derde qirikê (mec)
1. gewri, qirik, qirtik ant 2. qirik (ji bo rewşa kesên ku dikevin etra zikê xwe, xwarin û vexwarinê) * gırtlak derdi derdê qirikê (mec)
gırtlak gırtlağa gelmek Ketin qirika hev. Bi qirik û gewriya hev girtin. Dest kirin tînika hev.
gırtlak gırtlaka gelmek ketin qirika hev, bi qirik û gewriya hev girtin, dest kirin tînika hev
gırtlak kapağı zimanê sorsorkê (an jî kirkirokê)
zimanê sorsorkê (an jî kirkirokê)
gırtlak ünsüzü dengdara qirikî rz
dengdara qirikî rz (birinin)
gırtlak yapmak xulxulandin
xulxulandin
gırtlakına basmak bi qirika (yekî) girtin, bêhn lê çikandin, dest kirin tînikê, zorê dan ser (yekî) (bi pêstûrî karek, tiştek bi yekî dan kirin)
gırtlakına düşkün miriyê qirika xwe ye, miriyê zikê xwe ye
gırtlakına kadar heta qirikê, di ser serî de (zehf zêde) * gırtlağına kadar borcu var heta qirikê ketiye deynan, deynan di ser serî re qelabtin
gırtlakına sarılmak bi qirika (yekî) girtin
gırtlakından kesmek ji zikê xwe girtin, ji qirika xwe girtin, ji bejna xwe girtin
gırtlaklamak dest kirin qirika (yekî), dest kirin gewriya(yekî), dest kirin tînika (yekî) l/bw
dest kirin qirika (yekî), dest kirin gewriya (yekî), dest kirin tînika (yekî) l/bw
gırtlaklaşmak dest kirin qirika hev û din, dest kirin gewriya hev û din, dest kirin tînika hev û din, dest kirin qirika hev, bi qirika hev girtin l/bw
dest kirin qirika hev û din, dest kirin gewriya hev û din, dest kirin tînika hev û din, dest kirin qirika hev, bi qirika hev girtin l/bw
gırtlaksı qirikî
qirikî rz/rd
gırtlamak kirtleme vexwarin, qitleme *çayı gırtlıyor: çayê kirtleme vedixwe l/gh
kirtleme vexwarin, qitleme * çayı gırtlıyor çayê kirtleme vedixwe l/gh
gırgır (süpürge türü) girgir (n)
gırtlak qirpiçike (m), belike (m)