Encamên lêgerînê
gümbür gümbür gurmegurm, xurmexurm, hingehing, lingering, dimedim, hirme hirm, ximexim, dingeding h
gurmegurm, xurmexurm, hingehing, ringering, dimedim, hirmehirm, ximexim, dingeding h