Encamên lêgerînê
gûşî n 1. salkım * gûşiyê tirî üzüm salkımı 2. koçan (mısır tanelerini taşıyan, üzeri yaprakla sarılı püsküllü meyvesi) * gûşiyê gilgil misir koçanı 3. bot salkım (Wistaria sinensis) 4.lşk salkım (top)
gûşî girê dan salkım bağlamak, koçan bağlamak
gûşî girtin salkım tutmak
gûşîdar rd 1. salkımlı 2. m salkım ağacı
gûşîwar rd salkımlı
gûşî çiqilekî tijî yê tiriyan; enqûd