Encamên lêgerînê
gözünde li ber ça vê (yekî), li bal dilê (yekî), li bal (yekî) *onun gözünde suçluyum: li ber çavê wî ez tawanbar im *onun gözünde bu ev beş milyar eder: li bal dilê wî ev xanî pênc milyar dike
gözünde büyümek li ber çavê (yekî) mezin bûn
gözünde büyütmek li ber çavê xwe mezin kirin
gözünde olmamak (tiştek) nehatin ber çavê (yekî)
gözünde tütmek kurmê (...) hatin (yekî), li ber çavê (yekî)bûn, ji pêş ça vê (yekî) neçûn (ji bo bêrîkirina pir)
gözünden düşürmek li berê (yekî) reş kirin
gözünden kaçmak çavê (yekî) neketin (tiştekî), bala (yekî)neketin (tiştekî)
gözünden kaçmamak ji ber çavê (yekî) xelas nebûn, ji ber çavê (yekî) nefilitîn, bal lê bûn, çav lê bûn
gözünden sürmeyi çalmak bnr: gözden sürmeyi çalmak
gözünden uyku akmak çavê (yekî) ji xewan venebûn, (yek) ji xewan ketin
gözünden yaş eksilmemek hêstir ji çavan kêm (an jî xalî)nebûn