Encamên lêgerînê
gözünde li ber ça vê (yekî), li bal dilê (yekî), li bal (yekî) *onun gözünde suçluyum: li ber çavê wî ez tawanbar im *onun gözünde bu ev beş milyar eder: li bal dilê wî ev xanî pênc milyar dike
Li ber çavê (yekî). Li ber dilê (yekî). Li ba (yekî).
gözünde büyümek li ber çavê (yekî) mezin bûn
Li ber çavê (xwe) mezin bûn.
gözünde büyütmek li ber çavê xwe mezin kirin
gözünde kalmak (bir şey, birinin) Kerba (tiştekî) di dilê yekî de man.
gözünde olmamak (tiştek) nehatin ber çavê (yekî)
(Tiştek) nehatin ber çavên (yekî).
gözünde tütmek kurmê (...) hatin (yekî), li ber çavê (yekî)bûn, ji pêş ça vê (yekî) neçûn (ji bo bêrîkirina pir)
Kurmê (…) hatin (yekî). Li ber çavê (yekî) bûn. Ji pêş çavê (yekî) neçûn.
gözünden düşürmek li berê (yekî) reş kirin
Li ber (yekî) reş kirin.
gözünden kaçmak çavê (yekî) neketin (tiştekî), bala (yekî)neketin (tiştekî)
Çavê (yekî) neketin (tiştekî). Bala (yekî) neketin (tiştekî).
gözünden kaçmamak ji ber çavê (yekî) xelas nebûn, ji ber çavê (yekî) nefilitîn, bal lê bûn, çav lê bûn
Ji ber çavê (yekî) xelas nebûn. Çav lê bûn. Ji ber çavê (yekî) nefilitîn.
gözünden sürmeyi çalmak bnr: gözden sürmeyi çalmak
gözünden uyku akmak çavê (yekî) ji xewan venebûn, (yek) ji xewan ketin
Çavên (yekî) ji xewan venebûn. (Yekî) ji xewan ketin.
gözünden yaş eksilmemek hêstir ji çavan kêm (an jî xalî)nebûn
Hêsir ji çavan kêm (xalî) nebûn.