Encamên lêgerînê
göçer koçer, rewend rd
koçer, rewend rd
konan koçerî rd
göçer konar koçerî rd
göçeri koçerî,rewendî rd
koçerî, rewendî rd
göçerme 1.dewrkirin, spartin 2. veguhastin 3.herîvtin, herîvîn, hilweşîn, hilşîn, rûxîn 4.kopîn, kopişîn m
1. dewrkirin, spartin 2. veguhastin 3. herivtin, herivîn, hilweşîn, hilşîn, rûxîn 4. kopîn, kopişîn m
göçermek 1.dewrî (yekî) kirin, spartin (yekî) l/gh *arkadaşım işini bana göçerdi: hevalê min karê xwe dewrî min kir l/bw 2. veguhastin (rakirina riwekan ji cihê wan û ji bo danînê neqlî cihekî din kirin) l/gh 3. herîvtin, herîvîn, hilweşîn, hilşîn, rûxîn l/ngh 4. kopîn, kopişîn l/ngh
1. dewrî (yekî) kirin, spartin (yekî) l/gh * arkadaşım işini bana göçerdi hevalê min karê xwe dewrî min kir l/bw 2. veguhastin (rakirina riwekan ji cihê wan û ji bo danînê neqlî cihekî din kirin) l/gh 3. herivtin, herivîn, hilweşîn, hilşîn, rûxîn l/ngh 4. kopîn, kopişîn l/ngh
göçertme 1. hezandin, herîfandin, hêrivan din, hilweşandin, rûxandin, tepandin 2. kopandin, kopişandin 3. koçandin m
1. hezandin, herifandin, hêrivandin, hilweşandin, rûxandin, tepandin 2. kopandin, kopişandin 3. koçandin m
göçertmek 1. hezandin, herîfandin, hêrî vandin, hilweşandin, rûxandin, tepandin ,kopandin, kopişandin (ji bo tiştên mîna hesin, teneke û wekî wan) 3. koçandin (nan koçkirin) l/gh
1. hezandin, herifandin, hêrivandin, hilweşandin, rûxandin, tepandin 2. kopandin, kopişandin (ji bo tiştên mîna hesin, teneke û wekî wan) 3. koçandin (nan koçkirin) l/gh
göçer koçer, -e
göçeri koçerî, -ye