Encamên lêgerînê
gêjo rd sersem
gêjok rd seme, sersem, alık
gêjokî rd/h sersemce
gêjokî bûn l/ngh 1. semeleşmek, sersemleşmek, sersemlemek, alıklaşmak 2. ahmaklaşmak, şaşalayıp bocalamak
gêjokî kirin l/gh sersemletmek
gêjokîbûn m 1. semeleşme, sersemleşme, sersemleme, alıklaşma 2. ahmaklaşma, şaşalayıp bocalama
gêjokîkirin m sersemletme
gêjokîtî m sersemlik, alıklık, bönlük
gêjoktî m sersemlik, alıklık
gêjoleke m tayfun
gêjomêjo rd alık salık
gêjomêjoyî h sersem sepelek (veya sersem sepet)
gêjomêjoyî bûn l/gh serseme dönmek
gêjomêjoyî kirin l/gh serseme çevirmek
gêjomêjoyîbûn m serseme dönme
gêjomêjoyîkirin m serseme çevirme
gêjoyî rd 1. sersem, seme, alık 2.rd/h sersemce
gêjoyî bûn l/ngh 1. sersemleşmek, semeleşmek, sangılamak 2. sersemleşmek, şaşkınlaşmak
sersemleşmek
gêjoyî kirin l/gh 1. sersemletmek, semelemek, sersem etmek 2. sersemletmek, şaşkına çevirmek
gêjoyîbûn m 1. sersemleşme, semeleşme, sangılama 2. sersemleşme, şaşkınlaşma
gêjoyîbûyîn m m 1. sersemleşme, semeleşme, sangılama 2. sersemleşme, şaşkınlaşma
gêjoyîkirin m 1. sersemletme, semeleme, sersem etme 2. sersemletme, şaşkına çevirme
gêjoyîtî m 1. sersemlik, semelik, sangılık 2. sersemlik, şaşkınlık
gêjo gêjde
gêjde
gêjo mêjo bûn (biwêj) hay ji xwe tune bûné, di nav nezanî û sergêjiyekê de bûn. ji ber bandora wê bûyerê ez gêjo mêjo bûbûm.
gêjok (navdêr, mê) xirexavî, bûdele, bomik, saxik, bale, aqilsivik, gêj, gêjik, gêjoyî, debang, bêhiş, debeng, dîn, heşsivik, xêvik, kurs, ger, gerek, avger, bûdela, evdalok, safik, dilsaf, heynik, kawik, dilsax, sersam, sersom, sersurman, mendehoş, peledîn, tirredîn.
ji: gêj +-ok
gêjokî (navdêr, mê) gêjikî, wekî gêjan, gêjane, selexanetî, gêjoktî, sersamî, sergêjî, sergêjayî.
ji: gêjo +-kî
gêjokî bûn (lêker) gêj bûn, gêjoyî bûn, gêjikî bûn.
ji: gêjokî + bûn
gêjokî kirin (lêker)seme kirin, gêj kirin, vetewşandin, sergêj kirin, sersam kirin.
ji: gêjokî + kirin
gêjokîbûn (navdêr, mê) (sersemleşme) gêjbûn, vetewşîn, sersambûn, semebûn, sergêjbun, keregêjbûn.
ji: gêjokî +bûn
gêjokîkirin (navdêr, mê) semekirin, gêjkirin, vetewşandin, sergêjkirin, sersamkirin.
ji: gêjokî +kirin
gêjokîtî (navdêr, mê) xêtiktî (mec).
ji: gêjok +-îtî
gêjoktî (navdêr, mê) baletî, aqilsivikî, gêjîtî, gêjikî, sersamî, semetî, sergêjî, sergêjayî, keregêjî, sersamî, selexanetî, gêjokî, gêjane.
ji: gêjok +-tî
gêjoyî (navdêr, mê) debeng, şaşwaz (argo), gêj, gêjik, gêjok, debang, kurs, ger, gerek, avger, bûdela, bomik, bûdele, saxik, bale, aqilsivik, sersam, sersom, sersurman, mendehoş.
ji: gêj +-oyî
gêjoyî bûn (lêker)sersem bûn, bihirîn, gêj bûn.
ji: gêjoyî + bûn
gêjoyî kirin (lêker)(Binihêre:) gêjoyî
gêjoyîbûn (navdêr, mê) gêjbûn, gêjokîbûn.
ji: gêjoyî +bûn
gêjo dumm
idiotisch
stupide
gêjok dumm
stupide
töricht
gêjok rd. bom, gêj, sersem, tîn, dengeser, exmaq, bomik, budela, munqis, deng, bud
gêjokî rd. bomane, tînkî, gêjkî, exmaqkî, sersemkî, dengeserkî, budelane, dengane, bomikî, gêjane, munqisane
gêjo (n) sersem, alık, ahmak, aptal, avanak, salak