Encamên lêgerînê
fotikfiroş nd/nt çarşafçı (satan kimse)
fotikfiroşî m çarşafçılık