Encamên lêgerînê
fotefiroş nd/nt çarşafçı (satan kimse)
fotefiroşî m çarşafçılık